Swedish press releases (SV)

Flaggning i PEPTONIC medical AB

Genom den nyligen genomförda företrädesemissionen (”Företrädesemissionen”) i PEPTONIC medical AB (”Peptonic”) har både Maida Vale Capital AB och Vidarstiftelsen, uppåt respektive nedåt, passerat flaggningsgränsen om

Läs mer »