Peptonic Medical förnyar ledarskapet och stärker satsning på internationell expansion

Styrelsen i Peptonic Medical AB (publ) genomför en strategisk omstrukturering av företagets ledning. Anna Linton tillträder idag som ny VD. Tidigare VD Erik Sundquist blir ansvarig med fullt fokus på den internationella affärsutvecklingen. Förändringarna markerar en tydlig satsning på internationell expansion, med USA som nyckelmarknad. Tillsammans tar den nya ledningen sikte på att positionera Peptonic Medical på den internationella arenan och att bli en ledande aktör inom intim egenvård för kvinnor globalt.

Peptonic Medical AB (publ) gör de strategiska förändringarna i ledningen för att förstärka sin internationella expansion med tonvikt på USA. Anna Linton, med 25 års erfarenhet inom life science och senast som VD för Pharmiva AB, tar över rollen som VD. Förändringen, som träder i kraft den 6 februari 2024, reflekterar företagets ambition att accelerera tillväxten och positionera sig på flertalet marknader. Det är även ett led i de beslut som ligger till grund för sammanslagningen med Pharmiva AB där inte bara en patenterad behandling förstärkte portföljbygget utan där organisationen också kunnat stärkas med resurser inom marknadsföring, regulatoriska frågor och kvalitet samt nu med ny ledning i form av Anna Linton.

”Jag välkomnar Anna Linton som ny VD i bolaget som med den gedigna erfarenhet hon besitter kommer att leda Peptonic vidare till nästa fas. Erik Sundquist har gjort ett utmärkt arbete med att skapa ett unikt portföljkoncept och bygga varumärkesplattformen. Under hösten 2023 har också en stark kommersiell organisation byggts upp under Eriks ledning. Erik fortsätter nu i bolaget som fullt ansvarig för den internationella affärsutvecklingen vilket är av yttersta strategiska vikt för att ta bolaget vidare.”, säger Anders Blom, ordförande i Peptonic Medical AB

Anders Blom, uttrycker vidare att ”Baserat på den värdefulla plattformen som skapats och under Anna Lintons ledning är jag övertygad att bolaget kommer fortsätta utvecklas och nå nya framgångar. Dessa förändringar markerar en viktig milstolpe för Peptonic Medical och ambitionen att bli en internationellt ledande aktör inom intim egenvård för kvinnor.”

Denna information är sådan som Peptonic Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-06 08:00 CET.

För ytterligare information, kontakta:

Anders Blom, Styrelseordförande

E-post: anders.blom@mvcapital.se

Om PEPTONIC Medical AB

Peptonic Medical AB är ett innovativt svenskt biomedicinskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning av unika medicinska behandlingar inom området intim kvinnohälsa. Under varumärkena VagiVital®️ och Vernivia® omfattar produktportföljen behandlingar för olika tillstånd, såsom vaginal atrofi, bakteriell vaginos och urinvägsinfektioner. De kliniskt testade produkterna adresserar den växande efterfrågan på intim självvård inom affärskonceptet Diagnostisera, Behandla, Förebygga. Sverige fungerar som referensmarknad för att underlätta geografisk tillväxt i samarbete med lokala distributörer. USA är den största marknaden sett till försäljning. Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, med ett försäljningskontor i New York, NY, och en FoU-enhet i Caesarea, Israel. Peptonic Medical har också ett helägt dotterbolag, Lune Oy, i Finland, med fokus på hållbara periodprodukter som säljs under varumärket Lunette®️ (www.lunette.com). Företagets aktier är noterade på www.spotlightstockmarket.com sedan 2014.