Peptonic Medical publicerar Q4-rapport och bokslutskommuniké för 2023

”Med stor entusiasm har jag klivit in i rollen som VD och jag ser fram mot att fortsätta stärka Peptonic Medical som en internationellt ledande aktör inom intim egenvård. Peptonic Medicals breda produktportfölj och partneravtal i flertal geografiska marknader, inklusive USA, positionerar oss starkt. Nu fokuserar vi all vår energi på att öka försäljningen och uppnå positivt kassaflöde” säger Anna Linton, vd

2023 kvartal 4 (okt-dec)

– Försäljning av varor 6 786 (10 191) KSEK
– Justerad bruttovinst 3 709 (5 313) KSEK, 55% (52%) efter jämförelsestörande poster om -3 016 (-1 011) KSEK**
– Rörelseresultat -19 579 (-6 890) KSEK
– Justerat rörelseresultat -11 892 (-5 289) KSEK efter jämförelsestörande poster om -7 687 (-1 011) KSEK*
– Resultat per aktie -0,02 (-0,03) SEK

2023 helår (jan-dec)

– Försäljning av varor 37 118 (43 634) KSEK
– Justerad bruttovinst 19 311 (23 394) KSEK, 52% (54%) efter jämförelsestörande poster om -3 016 (-1 011) KSEK*
– Rörelseresultat -41 166 (-33 606) KSEK
– Justerat rörelseresultat -33 479 (-33 606) KSEK efter jämförelsestörande poster om -7 687 (0) KSEK*
– Resultat per aktie -0,04 (-0,15) SEK

(*) jämförelsestörande poster om -7 687 KSEK bestående av omstruktureringskostnader för personal (-1 800 KSEK), nedskrivning av fordran i USA (-885 KSEK), nedskrivning av oxytocinpatent inom menopaus (-1 986 KSEK) samt (**) justering av inkuranta produkter (-3 016 KSEK).

VD har ordet

Med stor entusiasm och ödmjukhet har jag klivit in i rollen som VD. Jag ser fram emot att, tillsammans med vårt dedikerade team och styrelse, fortsätta att befästa Peptonic Medical som en internationellt ledande aktör inom intim egenvård. Det här är mer än ett jobb – det är ett djupt engagemang inom kvinnohälsa som sträcker sig långt bortom arbetsuppgifterna. Att vara en del av Peptonic Medicals hängivna arbete som ger kvinnor möjligheten att själva ta kontroll över sin intimhälsa är meningsfullt. Vår portfölj och erbjudande är inte bara unikt utan tar intim egenvård till helt nya höjder. Det handlar inte enkom om produkter, det handlar om att ge kvinnor verktygen och möjligheterna att själva diagnostisera, behandla och förebygga.

Vår breda portfölj av innovativa produkter inom intim egenvård är resultatet av en imponerande insats under året. Det är en nyckelfaktor för företagets framtida tillväxt och stärker vår konkurrenskraft i internationella affärsförhandlingar. De senaste tillskotten i portföljen är en receptfri egenvårdsbehandling för bakteriell vaginos, ett självtest för menopaus och ett självtest för urinvägsinfektion. Under 2024 förväntas produktportföljen mer än fördubblas.

Strategiskt viktiga partneravtal som tecknats under kvartalet öppnar upp möjligheter för en expansiv geografisk närvaro. USA förblir vår strategiskt viktigaste marknad. Överenskommelsen med Walmart om att sälja vårt självtest för bakteriell vaginos under deras varumärke är ett viktigt framsteg. Insatser för att öka försäljningen via CVS och Walgreens pågår, såväl som att öka försäljningen i egen regi under eget varumärke. Ansträngningarna vi gör understryker vårt fokus och ökad ambition att påskynda tillväxten i USA, utan att tappa tempo på andra strategiskt utvalda marknader.

Sverige hade under kvartalet en stark tillväxt på 91% jämfört med samma period motsvarande år, drivet av organisk tillväxt och en breddning av produktportföljen. Den positiva utvecklingen på den svenska marknaden, vår referensmarknad, demonstrerar tydligt ett starkt behov och efterfrågan av våra produkter. En svagare omsättning för hela affärsområdet Medical Consumer följer en variation i inkomna orders från partners, och inom affärsområde Lifestyle Consumer är det ett led i en åtstramning av produkterbjudandet och fokus på färre kärnmarknader. Orderflödet bedömer jag succesivt kommer att bli jämnare under året givet ökande försäljningsvolymer till partners. Inom Lifestyle Consumer har vi minskat våra kostnader vilket resulterat i ett förbättrat rörelseresultat trots den lägre försäljningen. Belastning för koncernen på kostnadssidan följer bland annat fusionskostnader med Pharmiva och effektiviseringskostnader av engångskaraktär, däribland omstrukturering av organisationen.

Sammanslagningen med Pharmiva berikade inte bara vår portfölj med en behandling för bakteriell vaginos, utan medförde även att vi kunde stärka upp organisationen med kompetenser inom försäljning, marknad, regulatoriska frågor och kvalitet. Arbetet med att effektivisera verksamheten pågår kontinuerligt och en integrering av bolagens kvalitetssystem har inletts. Pharmivas kvalitetssystem har avvecklats för att undvika dubbla granskningar från notified bodies*, ett beslut som tagits mot bakgrund att fortsatt nå förväntad försäljning av Vernivia och samtidigt undvika extra belastning av våra resurser.

Tillsammans med organisationen och styrelsen samt er aktieägare, ser jag fram emot att fortsätta forma en ny era inom intim egenvård bland kvinnor, parallellt med strävan att etablera Peptonic Medical som ett internationellt och kassaflödespositivt bolag. Blicken som jag riktar mot 2024 är fylld av optimism och stora förväntningar


För att läsa Peptonic Medicals Q4-rapport och bokslutskommuniké för 2023 se bifogad PDF under finansiell information eller klicka på länken här!

För ytterligare information kontakta:

Anna Linton, vd Peptonic Medical AB
Email: anna.linton@peptonicmedical.se
Telefon:  +46 70-940 85 00

Om PEPTONIC medical AB

Peptonic Medical AB är ett innovativt svenskt biomedicinskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning av unika medicinska behandlingar inom området intim kvinnhälsa. Under varumärket VagiVital®️ omfattar produktportföljen behandlingar för olika tillstånd, såsom vaginal atrofi, bakteriell vaginos och urinvägsinfektioner. De kliniskt testade produkterna adresserar den växande efterfrågan på intim självvård inom affärskonceptet Diagnostisera, Behandla, Förebygga. Sverige fungerar som referensmarknad för att underlätta geografisk tillväxt i samarbete med lokala distributörer. USA är den största marknaden sett till försäljning. Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, med ett försäljningskontor i New York, NY, och en FoU-enhet i Caesarea, Israel. Peptonic Medical har också ett helägt dotterbolag, Lune Oy, i Finland, med fokus på hållbara periodprodukter som säljs under varumärket Lunette®️ (www.lunette.com). Företagets aktier är noterade på www.spotlightstockmarket.com sedan 2014.