Lune Group Oy (”Lune”), en pionjär inom hållbara periodprodukter och ett helägt dotterbolag till Peptonic Medical AB (”Peptonic”), meddelar idag officiellt sin ansökan om konkurs. En eskalerande konkurrens på marknaden har påverkat Lune’s resultat negativt och medfört att verksamheten inte når förväntade resultat. Samtidigt har Peptonic ökat den strategiska inriktningen på försäljningstillväxt inom kärnverksamheten Medical Consumer.

Under det senaste decenniet har marknaden för hållbara periodprodukter genomgått stora förändringar med ökad konkurrens och en standardisering av utbudet, en utveckling som över tid har pressat Lune. Trots kostnadsbesparingar har bolaget kämpat med betydande minskning i försäljningen och negativt rörelseresultat.

Styrelsen för Lune har efter noggrant övervägande av olika alternativ och den finansiella situationen tagit det tuffa men nödvändiga beslutet att ansöka om konkurs. Beslutet grundar sig i att ansvarsfullt hantera Lune’s situation och samtidigt möjliggöra för Peptonic att fokusera på att driva tillväxt inom affärsområdet Medical Consumer.

”Vår främsta prioritet är att accelerera försäljningstillväxten inom vår kärnportfölj som utgörs av produkter inom intim egenvård. Portföljen består av kliniskt bevisade självdiagnostiska snabbtester och egenvårdsbehandlingar som ger kvinnor unika möjligheter att själva diagnostisera, behandla och förebygga intima åkommor. Affärsområdet Medical Consumer utgör kärnan i vår verksamhet och är den viktigaste drivkraften för finansiell tillväxt”, säger Anna Linton, VD för Peptonic.

Dotterbolagets konkursansökan förväntas ha en viss negativ resultatpåverkan på Peptonic’s resultat genom en nedskrivning av aktierna i dotterbolaget. Konkursansökan i Lune förväntas inte väsentligt påverka Peptonic’s kassaflöde eller likviditet.

För ytterligare information kontakta:

Anna Linton, vd Peptonic Medical AB
Email: anna.linton@peptonicmedical.se
Telefon:  +46 70-940 85 00

Kort om Peptonic

Peptonic är ett svenskt innovativt biomedicinskt företag inom femtech som bedriver forskning, utveckling och försäljning av medicinska behandlingar och livsstilsprodukter inom området kvinnohälsa. Peptonic grundades 2009 och är sedan 2014 noterat på Spotlight Stock Market.

Peptonic har delat in sin verksamhet i två affärsområden, Medical Consumer och Lifestyle Consumer. Peptonics affärsområde Medical Consumer är baserat på kliniskt bevisad intim egenvård och utgör Peptonics huvudsakliga fokus och säljs under varumärket VagiVital. Lifestyle Consumer utgörs av livsstilsprodukter inriktade på menstruation, sex och fertilitet och säljs under varumärket Lunette.

Peptonics affärsmodell bygger på att utveckla referensmarknader i Norden med försäljning primärt i fysiska apotek och nätapotek samt via egna nätbutiker. Med en växande portfölj och fungerande referensmarknader ska Peptonic på sikt expandera egna varumärken internationellt genom samarbeten med lokala distributörer i syfte att nå lönsamhet på fler marknader. Parallellt arbetar Peptonic med licenstillverkning med utvalda internationella partners som säljer Peptonics produkter under egna varumärkesnamn på flertalet marknader.

Denna information är sådan som Peptonic Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-03-12 19:06 CET.