Peptonic Medical AB förtydligar kortsiktiga strategiska prioriteringar och understryker fokus på försäljningstillväxt

Peptonic Medical AB (”Peptonic”) förtydligar bolagets kortsiktiga strategiska prioriteringar och framhäver vikten av försäljningstillväxt. Den nya VD:n understryker organisationens fokus på att accelerera försäljningen inom Medical Consumer, bolagets kärnverksamhet, och betonar särskilt betydelsen av att koncentrera ansträngningarna på tillväxt inom befintlig produktportfölj och pågående partnersamarbeten. En betydande försäljningspotential finns i bolagets portfölj av intima egenvårdsprodukter samt på befintliga geografiska partnermarknader, vilket till fullo ska maximeras innan fokus riktas mot annat.

Ansträngningarna inom organisationen koncentreras mot att ytterligare accelerera försäljningstillväxten i den nuvarande produktportföljen och pågående samarbeten med insikten om att försäljningen inte har nått tillfredställande nivåer. De strategiska prioriteringarna stöds av den betydande försäljningspotentialen inom den befintliga portföljen av intima egenvårdsprodukter och olika geografiska partnermarknader, vilket till fullo ska maximeras innan fokus riktas mot annat.

För att anpassa sig till dessa prioriteringar kan det krävas vissa avvägningar, såsom att minska takten på framtagningen av nya produkter jämfört med tidigare kommunikation. Beslutet att ansöka om konkurs för Lune grundar sig i insikten om att verksamheten kortsiktigt saknade möjligheter att vända den nedåtgående försäljningstrenden eller lösa utmaningarna med likviditeten. Agerandet förväntas inte ha en betydande påverkan på Peptonic’s kassaflöde eller likviditet; snarare innebär det minskade förluster från ett segment som ligger utanför kärnfokuset. Detta ger en klar indikation på organisationens beredskap att hantera eventuella utmaningar och att fokusera på de prioriteringar som är relevanta.

En central aspekt som måste belysas är den tid som krävs för partnersamarbeten att generera intäkter, med tanke på långa ledtider för lokalt regulatoriskt godkännande, lanseringar och uppbyggnad av kundlojalitet. Partnerskap utgör en central del i Peptonic’s affärsmodell och har en avgörande roll för bolagets långsiktiga framgång. Samtidigt intensifieras ansträngningarna för att stärka redan etablerade partnerskap och skapa en stabil grund för tillväxt.

USA förblir bolagets strategiskt viktigaste marknad, och ambitiösa insatser görs för att öka försäljningen genom välrenommerade detaljhandelskedjor som CVS, Walgreens och Walmart. Pågående arbete riktas också mot att bredda produktutbudet inom dessa kedjor. Även om förändringar i försäljningstrender förväntas ta tid innan de materialiseras, genomförs kortsiktiga initiativ för att öka försäljningen under bolagets eget varumärke, med särskild tonvikt på sociala medier som en plattform för att stärka varumärkets närvaro och locka nya kunder. Denna omfattande strategi speglar Peptonic’s engagemang för en robust och framgångsrik närvaro på marknaden.

För ytterligare information kontakta:

Anna Linton, vd Peptonic Medical AB
Email: anna.linton@peptonicmedical.se
Telefon:  +46 70-940 85 00

Kort om Peptonic

Peptonic är ett svenskt innovativt biomedicinskt företag inom femtech som bedriver forskning, utveckling och försäljning av medicinska behandlingar och livsstilsprodukter inom området kvinnohälsa. Peptonic grundades 2009 och är sedan 2014 noterat på Spotlight Stock Market.

Peptonic har delat in sin verksamhet i två affärsområden, Medical Consumer och Lifestyle Consumer. Peptonics affärsområde Medical Consumer är baserat på kliniskt bevisad intim egenvård och utgör Peptonics huvudsakliga fokus och säljs under varumärket VagiVital. Lifestyle Consumer utgörs av livsstilsprodukter inriktade på menstruation, sex och fertilitet och säljs under varumärket Lunette.

Peptonics affärsmodell bygger på att utveckla referensmarknader i Norden med försäljning primärt i fysiska apotek och nätapotek samt via egna nätbutiker. Med en växande portfölj och fungerande referensmarknader ska Peptonic på sikt expandera egna varumärken internationellt genom samarbeten med lokala distributörer i syfte att nå lönsamhet på fler marknader. Parallellt arbetar Peptonic med licenstillverkning med utvalda internationella partners som säljer Peptonics produkter under egna varumärkesnamn på flertalet marknader.