Peptonic Medical AB meddelar att CFO lämnar för nya utmaningar och att bolagets finansiella infrastruktur förstärks

Peptonic Medical AB (publ) (”Peptonic”) meddelar idag att CFO, Albert Lindgren, lämnar bolaget. Albert förväntas preliminärt stanna i Peptonic fram till mitten av juni då han går på föräldraledighet.

I samband med rekrytering av en ny CFO kommer Peptonic att omstrukturera och stärka sin ekonomiavdelning för att fullt ut kunna hantera bolagets ekonomi internt. Initiativet återspeglar Peptonics strävan att utvecklas till ett globalt företag, där en robust finansiell infrastruktur med bred kompetens är avgörande för att skapa skräddarsydda lösningar för olika delar av bolagets verksamhet såväl som att möta de lagstadgade kraven i olika länder. Genom att stärka ekonomiavdelningen kommer Peptonic även att kunna arbeta effektivare och bättre stödja den operativa verksamheten för framtida tillväxt.

En rekryteringsprocess för att tillsätta befattningar inom finansavdelningen har inletts.

För ytterligare information kontakta:
Anna Linton, vd Peptonic Medical AB
Email: anna.linton@peptonicmedical.se
Telefon:  +46 70-940 85 00

Kort om Peptonic                                                                                                                                    Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt svenskt biomedicinskt företag som bedriver utveckling och försäljning av kliniskt bevisade egenvårdsbehandlingar och egendiagnostiska snabbtester inom intim kvinnohälsa. Portföljen säljs under varumärkena Vagivital och Vernivia. Bolagets vision är att lyfta intim egenvård till nya höjder genom att ge kvinnor verktygen och möjligheterna att själva diagnostisera, behandla och förebygga medicinska tillstånd i underlivet

Peptonic Medical avser kontinuerligt att bredda bolagets produktportfölj genom förvärv och utveckling av innovativa och konkurrenskraftiga produkter i egen regi. Bolagets mousse-baserade drug-delivery teknologi, Venerol, och gelbasen i VagiVital skapar goda förutsättningar att vidga portföljen. Centralt i tillväxtstrategin är geografisk expansion av VagiVital och Verniva via lokala partners.

Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, en filial i New York, NY och en FoU-enhet i Caesarea, Israel.

Peptonic Medical grundades 2009 och företagets aktier är sedan 2014 noterade på Spotlight Stock Market.