Peptonic Medical AB stärker positionen i Europa genom exklusivt distributionsavtal för VagiVital och Vernivia i Benelux-regionen

Peptonic Medical AB (publ) (”Peptonic”) har tecknat ett exklusivt distributionsavtal med FirstAid4All för att lansera Peptonics produkter inom intim egenvård i Belgien, Nederländerna och Luxemburg. Produkterna kommer att distribueras under Peptonics varumärke, VagiVital och Vernivia. Partnerskapet understryker Peptonics strategi att utöka sin geografiska närvaro och stärka sin marknadsposition i Europa genom samarbete med utvalda partners. Första ordern till FirstAid4All levereras denna vecka.

Peptonic meddelade idag att bolaget har tecknat ett exklusivt distributionsavtal med FirstAid4All för lansering av sin portfölj av egenvårdsprodukter inom intim kvinnohälsa i Benelux. Peptonics produkter kommer att säljas under eget varumärke, VagiVital och Vernivia, vilket stärker varumärkesidentiteten och kundkännedomen om bolagets erbjudande.

Avtalet sträcker sig över en treårsperiod med möjlighet till förlängning. En första order inför lanseringen, till ett värde av cirka 0,5 msek, levereras denna vecka. Övriga kommersiella villkor förblir konfidentiella mellan parterna.

Terese Torenfält, Chief Operating Officer på Peptonic, uttryckte sin entusiasm angående avtalet: ”Vi är oerhört glada över samarbetet med FirstAid4All och ser fram mot ett nära partnerskap. FirstAid4All är en etablerad distributör på egenvårdsmarknaden och samarbetar med ett flertal kända skandinaviska bolag. Deras omfattande nätverk på apoteksmarknaden, tillsammans med deras starka engagemang, gör dem till en idealisk partner”.

För ytterligare information kontakta:
Anna Linton, vd Peptonic Medical AB
Email: anna.linton@peptonicmedical.se
Telefon:  +46 70-244 92 07

Kort om Peptonic Medical AB                                                                                                                   Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt svenskt biomedicinskt företag som bedriver utveckling och försäljning av kliniskt bevisade egenvårdsbehandlingar och egendiagnostiska snabbtester inom intim kvinnohälsa. Portföljen säljs under varumärkena Vagivital och Vernivia. Bolagets vision är att lyfta intim egenvård till nya höjder genom att ge kvinnor verktygen och möjligheterna att själva diagnostisera, behandla och förebygga medicinska tillstånd i underlivet

Peptonic Medical avser kontinuerligt att bredda bolagets produktportfölj genom förvärv och utveckling av innovativa och konkurrenskraftiga produkter i egen regi. Bolagets mousse-baserade drug-delivery teknologi, Venerol, och gelbasen i VagiVital skapar goda förutsättningar att vidga portföljen. Centralt i tillväxtstrategin är geografisk expansion av VagiVital och Verniva via lokala partners.

Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och har dotterbolagen Common Sense i USA och Peptonic Medical i Israel.  Peptonic Medical grundades 2009 och företagets aktier är sedan 2014 noterade på Spotlight Stock Market.