Finansiell information

Mer finansiell information om PEPTONIC Medical AB finns på spotlightstockmarket.com.

Finansiell kalender

Finansiell händelseDatum
Bokslutsrapport 202125 februari 2022
Årsrapport 202128 februari 2022
Kvartalsrapport 112 maj 2022
Årlig bolagsstämma24 maj 2022
Kvartalsrapport 218 augusti 2022
Kvartalsrapport 310 november 2022
Bokslutsrapport, 202224 februari 2023
Årlig bolagsstämma20 april 2023

Finansiella rapporter