Produkter

Peptonic erbjuder produkter inom intim egenvård. Produktportföljen har delats in i två affärsområden. Affärsområde Medical Consumer innehåller lösningar för medicinska tillstånd i underlivet. LifeStyle Consumer erbjuder mer livstilsorienterade lösningar.

Vårt flaggskeppsmärke för medicinska konsumenter är VagiVital. VagiVitals vision är att göra det möjligt för alla kvinnor att njuta av och ha ett inspirerande liv trots vaginala problem, som vaginal atrofi. Vårt mål är att lösa alla vaginala problem som kvinnor kan ha med kliniskt bevisad egenvård.

Vårt livsstilsmärke Lunette är en pionjär inom hållbara menslösningar med målet att förändra samtalen om mens. Skapad för rebeller i hjärtat som är medvetna i sinnet, allt Lunette producerar syftar till att bryta tabun och stå fast vid sina etiska och miljömässiga värderingar.

Medical Consumer

Affärsområdets vision är att möjliggöra för kvinnor att leva det liv de önskar genom att erbjuda innovativa, kliniskt bevisade, högkvalitativa och tillgängliga intimvårdsprodukter och tjänster, som bidrar till att avlasta sjukvårdssystemen världen över.

Medical Consumer

Affärsområdets vision är att möjliggöra för kvinnor att leva det liv de önskar genom att erbjuda innovativa, kliniskt bevisade, högkvalitativa och tillgängliga intimvårdsprodukter och tjänster, som bidrar till att avlasta sjukvårdssystemen världen över.

Diagnostisera Behandla Förebygga

För medicinska tillstånd inom intimhälsa finns förskrivningsprodukter och produkter för egenvård. Peptonics målsättning är att positionera Bolaget mellan dessa, med kliniskt bevisad intim egenvård och vara en ledande aktör med en tydlig position och profilering. Bolagets ambition är att uppnå detta genom att utveckla och förvärva en innovativ produktportfölj som möjliggör för den kvinnliga konsumenten att hantera sin intimhälsa från diagnos till behandling och även att förebygga sjukdomar.

VV_BVtest_USA_mockup

VagiVital VS – Självtest för att diagnostisera vaginala infektioner

VagiVital VS självtest kan diagnostisera symtom på bakteriell vaginos och vaginala svampinfektioner med 92 procents träffsäkerhet. Testet indikerar svaret inom 30 sekunder genom färgbyte. Resultatet med den höga precisionen erhålls genom en kombination av att mäta pH och den buffrande förmågan i flytningen. Tvåstegsmekanismen är patenterad och gör att VagiVital VS har mycket högre precision jämfört med konventionella pH-tester. Fördelen gentemot de tester som lämnas in till laboratoriet är att resultatet med VagiVital VS erhålls omedelbart.

VagiVital AL – självtest för att detektera fostervattensläckage

VagiVital AL är ett självtest som gör det möjligt att upptäcka läckande fostervatten under graviditeten vid upplevt oidentifierat vätskeläckage. Självtestet består av en binda med en patenterad biofilm på bindans yta. Vid användning läggs bindan i trosorna och ska sitta kvar tills den gravida upplever fukt. 15 minuter efter att bindan tagits bort kan resultatet avläsas, man kan då skilja på fostervatten och urin med 97 procents träffsäkerhet. Testet är patenterat och den höga precisionen erhålls genom kombination av pH mätning och bindning av bland annat ammoniak från läckaget till receptorer i bindans biofilm.

VagiVital Studio Photo - Ekvall (24)
Vagivital-8

VagiVital AktivGel – behandling mot vaginal atrofi/vaginal torrhet

VagiVital AktivGel är en hormonfri behandling mot symtom kopplade till vaginal atrofi som smärta vid samlag, sveda, klåda och torrhet. Produkten erbjuder ett alternativ för kvinnor som inte kan eller bör använda hormonbaserade läkemedel och har en positivt klinisk bevisad effekt enligt Bolagets studier från 2017 och 2020. Resultaten från studierna visade på kraftig lindring av symtom såsom vaginal torrhet, klåda och samlagssmärta. Dessutom normaliseras vaginalt pH som en följd av behandling med VagiVital AktivGel.

VagiVital Moisturizing V Cleanser

Parfymerade produkter och tvål riskerar att torka ut vaginalslemhinnan och kan leda till vaginal torrhet, smärta vid samlag, sveda och klåda. Det kan också resultera i vaginala infektioner som bakteriell vaginos eller svamp. VagiVital Moisturizing V Cleanser är baserad på VagiVital AktivGel i kombination med en botanisk olja. Produkten tillåter rengöring av både vatten- och oljelösliga orenheter samtidigt som den är skonsam och återfuktar.

Vagivital-5

Lifestyle Consumer

Vårt livsstilsmärke Lunette är en pionjär inom hållbara menslösningar. Målsättningen är också att förändra samtalen om mens. Lunette är är skapad för rebeller i hjärtat som är medvetna i sinnet. Allt Lunette producerar syftar till att bryta tabun och samtidigt värna om etiska och miljövänliga värderingar. Vår planet skall lämnas i ett bättra tillstånd än vi fann den.

Lifestyle Consumer

Vårt livsstilsmärke Lunette är en pionjär inom hållbara menslösningar. Målsättningen är också att förändra samtalen om mens. Lunette är är skapad för rebeller i hjärtat som är medvetna i sinnet. Allt Lunette producerar syftar till att bryta tabun och samtidigt värna om etiska och miljövänliga värderingar. Vår planet skall lämnas i ett bättra tillstånd än vi fann den.

Lunette - hållbart intimt välbefinnande

Vårt livsstilsmärke Lunette är en pionjär inom hållbara menslösningar med målet att förändra samtalen om mens. Skapad för rebeller i hjärtat som är medvetna i sinnet, allt Lunette producerar syftar till att bryta tabun och stå fast vid sina etiska och miljömässiga värderingar.

Lunettes första produkt, den återanvändbara Lunette Cup, lanserades redan 2005 och erbjuder ett bekvämt, ekologiskt och ekonomiskt sätt att hantera mens.

Lunette Cup är en klockformad silikonkopp som lovar en bekväm, säker och luktfri mens i upp till 12 timmar per dag. Till skillnad från tamponger tar menskopparna inte slut, eftersom de håller i flera år och bara behöver tömmas 2-4 gånger om dagen.

Lunette Menstruationskoppar är helt kroppssäkra. De är tillverkade av supermjuk silikon av medicinsk kvalitet som är BPA- och kemikaliefri. Och till skillnad från tamponger samlar Lunette Cups upp snarare än absorberar vätskor, vilket gör att du håller dig naturligt smord, bekväm och frisk.

Lunette Menstruationskoppar tillverkas på det mest miljövänliga sättet. De tillverkas i förpackningar utan avfall som dessutom är återvinningsbara. Och eftersom de är återanvändbara eliminerar du åratal av avfall som annars skulle uppstå med engångsprodukter.

Nyligen har Lunette expanderat till ett mer holistiskt hållbart varumärke för intimt välbefinnande, som inkluderar mensunderkläder, återanvändbara bindor, glidmedel, kondomer och intimrengöringsmedel.