Patent och immateriella tillgångar

Patent och immateriella tillgångar

Bolaget har sökt immaterialrättsligt skydd för sina produkter på alla större marknader. Peptonic äger för närvarande två väsentliga patentfamiljer och tre ansökningar.

Patent

Patentfamiljer

1. Formulering och dosnivåer vid vaginal atrofi. Denna patentfamilj är godkänd i alla väsentliga länder inom EU/EFTA samt i USA, Australien, Kina, Israel, Ryssland, Turkiet, Singapore, Hong Kong, Sydkorea och Sydafrika. Patentet ger ett patentskydd fram till 2032 för den formulering som tidigare användes i Vagitocin-gelen med oxytocin. Samma gelbas används också i VagiVital.

2. Peptonic Medical har lämnat in en PCT-patentansökan för att skydda VagiVital.

Ansökningar

1. Ansökan om patent för behandling av vestibulit med företagets egenvårdsprodukt VagiVital. Bakgrunden till denna potentiella indikationsutvidgning för VagiVital är den symtomlindring VagiVital ger. Ansökan lämnades in i maj 2020 och Bolaget erhöll ett positivt utlåtande avseende ansökan från den internationella granskningsmyndigheten i september 2022.

Ansökan om att patentskydda en utvecklad intimtvätt baserad på VagiVital. Innovationen ligger i kombinationen av den vattenbaserade gelen VagiVital med en olja. Kombinationen ger en produkt som särskiljer sig från övriga liknande produkter på marknaden. Bolaget har under 2022 erhållit ett positivt utlåtande avseende ansökan från den internationella granskningsmyndigheten.

3. Ansökan om att patentskydda en behandling av intima svampinfektioner och bakteriell vaginos. Bakgrunden till ansökan är bland annat positiva resultat från in-vitro-studier som visar på en effektiv svampavdödande effekt av en nyutvecklad gel som baserar sig på samma teknologiska plattform som VagiVital. Ansökan lämnades in i november 2020. Ansökan lämnades in i maj 2020. Bolaget erhöll ett positivt utlåtande avseende ansökan från den internationella granskningsmyndigheten i september 2022.

Peptonic Medical Israel Ltd äger dessutom tre viktiga patentfamiljer;

1. Secretion-Testing Article, patentfamilj som beskriver hur man testar Ph-värden och genom det kan urskilja när det rör sig om bakteriell vaginos. Godkänd i Kanada, Israel och USA. Giltigt till november år 2023, förutom i USA där giltigheten sträcker sig till november år 2025.
Diagnostic Compostion for identifying amniotic fluid, patentfamiljen som skyddar den nya varianten av VagiVital AL. eviljande finns i bland annat USA, Brasilien, Australien, Japan, Kina, Indien, Turkiet och alla väsentliga länder i Europa till år 2035.

Varumärken

Peptonic Medical innehar fyra godkända varumärkesfamiljer vilka listas nedan.

1. VagiVital, vilket är godkänt inom EU-området, USA och även i Norge, ansökan finns i ytterligare länder.

2. Vagitocin, vilket är godkänt inom EU området och i USA

3. Lunette, via Lune Group Oy

4. FloriSense, via CommonSense

Domännamn

Bolaget har kontroll över bland annat följande domännamn, vilka har bedömts som de mest väsentliga;

1. Peptonicmedical.se samt Peptoncimedical.com

2. Vagivital.se och Vagivital.com

3. Lunette.com