Styrelsen

Jan Bardell

Jan Bardell

Styrelsens ordförande

Född 1957. VD för Bardell Consult AB. Jan Bardell är styrelseordförande för Infranord AB, Zazz Energy och styrelseledamot i Studsvik AB. Han har tidigare varit VD för Climeon, VD för Argynnis Group, VD för ONE Nordic AB, VD för Vattenfall Data och VD för Gestrikekraft. Jan Bardell har studerat företagsekonomi vid Högskolan i Gävle, pedagogik vid Uppsala universitet och kurser i företagsledning vid Stockholm School of Economics Executive Education.

 

Anders Norling

Anders Norling

Styrelseledamot

Född 1966. Grundare av Nötskäret Konsult AB. Anders Norling är styrelseordförande för Clean Sverige AB och Toxintelligence AB. Tidigare har han bland annat varit interimistisk försäljningsdirektör för Coca-Cola European Partners, general manager för Colgate-Palmolive AB och senior rådgivare för Colgate-Palmolive Nordic, försäljningschef för Kodaks affärsområde Digital Film Imaging Systems. Anders Norling har en magisterexamen i företagsekonomi från Linköpings universitet.

 

Daniel Rudeklint

Styrelseledamot

Född 1981. CFO och tf VD för Petzbe AB (tidigare Emotra AB). Tidigare uppdrag inkluderar auktoriserad revisor på EY (Ernst & Young) och internrevisor vid Sida. Daniel Rudeklint har en magisterexamen i ekonomi från Luleå tekniska universitet.

 

Anders Blom

Styrelseledamot

Född 1969. Styrelseordförande i Maida Vale Capital AB. Anders är styrelseledamot i bland annat Terranet AB, Alzinova AB, Wonderboo AB och Hunterhex AB. Han har tidigare arbetat inom finans- och affärsutveckling på bland annat Pharmacia & Upjohn, Q-Med (idag Galderma), partner och verkställande direktör på riskkapitalbolaget Nexttobe AB och CFO i Oasmia Pharmaceutical AB. Anders är utbildad civilekonom vid Uppsala universitet och övrigt bland annat studerat kurser i företagsledning och finansiering vid Handelshögskolan i Stockholm.