Analys

Analys

Analysguide 2022-09-12

Peptonic Medical ökade försäljningen med 13 % under H1 2022 till 21,3 miljoner kronor. Den nya strategin med kliniskt bevisad egenvård enligt principen diagnostisera-behandla-prevention möter en stark samhällstrend som återspeglas i växande försäljning och en stark orderstock. Företaget befinner sig i en expansionsfas och förväntas bli lönsamt från 2025. Som företaget meddelade i sin rapport för det första kvartalet finns det ytterligare framtida finansieringsbehov.

Ladda ner analysguiden ”

Analysguide 2019-06-10

Peptonic genomför en nyemission för att ytterligare investera i VagiVital®. Marknadsnärvaron i Sverige har stärkts och kundnöjdheten är hög. Ytterligare etablering i Norden står högst upp på agendan, men USA kan bli aktuellt redan i slutet av 2020.

Ladda ner analysguiden ”

Analysguide 2018-04-27

Peptonic genomför en emission före lanseringen av VagiVital®. Pengarna ska också räcka till marknadsföringskostnader i Sverige. Med kliniska data som visar på produktens goda effekt är det inte orimligt att VagiVital® snabbt kan vinna marknadsandelar, förutsatt att lanseringen sker som planerat.

Ladda ner analysguiden ”

Analysguide 2017-06-02

Peptonics misslyckade fas II-studier stöder lanseringen av en receptfri självvårdsprodukt för vaginal atrofi. Vägen till marknaden är kortare och mindre riskfylld. Lanseringen kan ske redan 2018. Vi rekommenderar Teckna.

Ladda ner analysguiden ”

Analysguiden PEPTONIC medical

Analysguide 2016-06-22

Stora möjligheter, men hög risk. Peptonics pågående fas IIb-studie fortskrider som planerat. Undersökningsresultaten väntas vara klara i december och är avgörande för både företaget och aktien. Om resultaten är positiva, är det en stor chans att det går bra.

Ladda ner analysguiden ”

Analysguide 2016-03-08

Med ett högre kassaflöde har Peptonic för avsikt att återigen ta sin läkemedelskandidat Vagitocin® till klinikerna. Företaget har lagt fram en dagordning för studien med en uppskattad tidsplan.

Ladda ner analysguiden ”