Peptonic Medical AB beviljas patent i USA för att behandla och förebygga svampinfektion hos kvinnor

Peptonic Medical AB (publ) (”Peptonic”) meddelar att United States Patent and Trademark Office (”USPTO”) har beviljat patent (16238.0043U1) för att behandla och förebygga svampinfektion i underlivet. Patentet, som sträcker sig till och med 2041, är ett betydande framsteg för Peptonic i strävan att möjliggöra för kvinnor att självständigt ta hand om sin intima hälsa. Goda behandlingsresultat har uppvisats i klinisk studie på en begränsad grupp kvinnor.

Patentet är baserat på Peptonics kliniskt bevisade gelbas vilken har modifierats för att ge effekt på candida albicans, den vanligaste orsaken till svampinfektion i underlivet. Gelen är utformad för att återfukta och balansera det naturliga pH-värdet i underlivet, samtidigt som den skonsamt bevarar den ömtåliga vaginala mikrofloran. En klinisk studie på en begränsad population kvinnor visade god effekt mot candida albicans, vilket understryker dess potential att behandla och förebygga svampinfektioner i underlivet.

”Det beviljade patentet inte bara skyddar vår unika formulering vid behandling av svampinfektioner utan utgör även en grundläggande del i vår ambition att erbjuda kvinnor möjligheter att på egen hand diagnosticera, behandla och förebygga vanliga medicinska tillstånd i underlivet”, säger Anna Linton, VD för Peptonic.

Svampinfektioner i underlivet är en utbredd åkomma som drabbar upp till tre av fyra kvinnor någon gång i livet, med många som drabbas av återkommande infektioner. Globalt finns tecken på och en oro för resistensutveckling mot de tillgängliga behandlingarna vilket skapar behov av nya behandlingsalternativ.  

För ytterligare information kontakta:
Anna Linton, VD Peptonic Medical AB
Email: anna.linton@peptonicmedical.se
Telefon:  +46 70-244 92 07

Kort om Peptonic Medical AB                                                                                                                   Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt svenskt biomedicinskt företag som bedriver utveckling och försäljning av kliniskt bevisade egenvårdsbehandlingar och egendiagnostiska snabbtester inom intim kvinnohälsa. Portföljen säljs under varumärkena Vagivital och Vernivia. Bolagets vision är att lyfta intim egenvård till nya höjder genom att ge kvinnor verktygen och möjligheterna att själva diagnostisera, behandla och förebygga medicinska tillstånd i underlivet

Peptonic Medical avser kontinuerligt att bredda bolagets produktportfölj genom förvärv och utveckling av innovativa och konkurrenskraftiga produkter i egen regi. Bolagets mousse-baserade drug-delivery teknologi, Venerol, och gelbasen i VagiVital skapar goda förutsättningar att vidga portföljen. Centralt i tillväxtstrategin är geografisk expansion av VagiVital och Verniva via lokala partners.

Peptonic Medical har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och har dotterbolagen Common Sense i USA och Peptonic Medical i Israel. Peptonic Medical grundades 2009 och företagets aktier är sedan 2014 noterade på Spotlight Stock Market.