Peptonic Medical stärker ytterligare sitt sortiment inom kvinnohälsa

Peptonic Medical AB (publ) tillkännager idag lanseringen av två nya produkter på hemmamarknaden i Sverige: VagiVital Menopause FSH-test och VagiVital Urinary Tract Infection Self Test, som bådarepresenterar betydelsefulla milstolpar i arbetet att bygga marknadens mest kompletta erbjudande som diagnostiserar, behandlar och förebygger kvinnors intimhälsa genom kliniskt bevisade egenvårdsprodukter.

”Nu tar vi ytterligare viktiga steg i skapandet av marknadens mest kompletta erbjudande inom kvinnlig intimhälsa”, säger Fanny Falkman Grinndal, Nordic Business Manager på Peptonic Medical.

VagiVital Urinary Tract Infection Self Test är ett självtest som erbjuder snabb och tillförlitlig diagnostik av urinvägsinfektioner, med en kliniskt bevisad träffsäkerhet på 99%. Orsaken till den höga precisionen är att testet mäter på fyra parametrar – leukocyter, blod, protein och nitrit – medan de flesta existerande tester enbart mäter på två eller tre. Detta användarvänliga test ger resultat inom endast 2 minuter.

Urinvägsinfektion är en plågsam och vanlig åkomma som drabbar 50–60% av alla kvinnor i alla åldrar där många kvinnor får återkommande infektioner, vilket gör VagiVital Urinary Tract Infection Self Test till en värdefull produkt för många kvinnor.

VagiVital Menopause FSH-test är ett självtest utformat för att upptäcka tidiga tecken på förklimakteriet och klimakteriet, med en kliniskt bevisad träffsäkerhet på 94%. Testet ger en tydlig indikation på om en kvinna befinner sig i övergångsåldern och levererar resultat inom bara 5 minuter.

Menopaus markerar en viktig övergångstid i en kvinnas liv och förklimakteriet kan börja redan i 35-årsåldern med en mängd diffusa symptom. VagiVital Menopause FSH-test ger kvinnor en bättre förståelse för de symptom de upplever och underlätta beslutet om eventuellt nästa steg.

Dessa produkter representerar värdefulla komplement till bolagets befintliga produktportfölj och erbjuder ett viktigt tillägg till de befintliga och potentiella kunderna i Sverige, Norge, Danmark och Europa. Lanseringen förväntas ha en positiv påverkan på försäljningen av Peptonic Medicals befintliga produktsortiment. Genom att förbättra tillgängligheten av diagnostiska självtest hemma förväntar sig företaget fortsatt ökat intresse och engagemang, vilket driver övergripande tillväxt för VagiVitals produktportfölj som redan idag växer mycket snabbt i hemmamarknaden.

”Genom två nya självtester stärker vi vår position som ledande inom kvinnors intimhälsa, samtidigt som vi ger kvinnor möjligheten att övervaka sin hälsa på ett proaktivt och självständigt sätt med kliniskt bevisad egenvårdsprodukter”, säger Fanny Falkman-Grinndal.

VagiVital FSH Menopause Self Test och VagiVital UTI Self Test finns nu tillgängliga för köp direkt från Peptonic Medicals officiella nätbutik: www.vagivital.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fanny Falkman Grinndal, Business Manager Nordics (media)

Telefon: 070-196 17 97

E-post: fanny.falkman-grinndal@peptonicmedical.se

Erik Sundquist, VD, Peptonic Medical (IR)

Telefon: 072-249 90 43

E-post: erik.sundquist@peptonicmedical.se

Om PEPTONIC Medical AB

Peptonic Medical AB är ett innovativt svenskt biomedicinskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning av unika medicinska behandlingar inom området intim kvinnohälsa. Under varumärket VagiVital®️ omfattar produktportföljen behandlingar för olika tillstånd, såsom vaginal atrofi, bakteriell vaginos och urinvägsinfektioner. De kliniskt testade produkterna adresserar den växande efterfrågan på intim självvård inom affärskonceptet Diagnostisera, Behandla, Förebygga. Sverige fungerar som referensmarknad för att underlätta geografisk tillväxt i samarbete med lokala distributörer. USA är den största marknaden sett till försäljning. Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, med ett försäljningskontor i New York, NY, och en FoU-enhet i Caesarea, Israel. Peptonic Medical har också ett helägt dotterbolag, Lune Oy, i Finland, med fokus på hållbara periodprodukter som säljs under varumärket Lunette®️ (www.lunette.com). Företagets aktier är noterade på www.spotlightstockmarket.com sedan 2014.