Peptonic får första order från Windsor Pharmaceuticals i Centralamerika

Peptonic Medical AB (publ) meddelade idag att bolaget har fått sin första order i Centralamerika från Windsor Pharmaceuticals.

”Det är glädjande att Windsor nu är redo att lansera våra produkter i El Salvador och Panama. Vi ser stor potential i den här regionen och förväntar oss lanseringar i fler länder under nästa år”, säger Erik Sundquist, VD för Peptonic. 

Beställningen från Windsor Pharmaceuticals avser Peptonics vaginala självtester VagiVital AL Sense för att upptäcka fostervattenläckage under graviditet samt VagiVital VS Sense Pro för diagnostisering av bakteriell vaginos. Båda produkterna riktar sig till professionella användare som barnmorskor och gynekologer. 

Den initiala beställningen omfattar tio tusen enheter av respektive produkt som ska användas för utbildning och försäljning till vårdinrättningar. Produkterna kommer att levereras under fjärde kvartalet. 

”Jag är glad att se hur väl AL Sense har tagits emot av det federala hälsoministeriet och socialförsäkringsorganet i El Salvador, men även i andra centralamerikanska länder som Panama. Vi ser också ett ökat intresse i Honduras och Guatemala för både fostervattensläckagetestet och den professionella varianten av Peptonics diagnos för bakteriell vaginos”, säger Christian Naumann, ägare och VD för Windsor Pharmaceuticals, som täcker hela Centralamerika och Dominikanska republiken. 

Beställningen från Windsor Pharmaceuticals sker enligt det distributionsavtal som tecknades i början av 2023 och som löper över fyra år, med möjlighet till förlängning. Windsor Pharmaceuticals kommer att sälja produkterna under det egna varumärket Amniotest. 

VagiVital VS är ett kliniskt bevisat självtest som med 92-procentig precision diagnostiserar symptom av bakteriell vaginos och vaginala svampinfektioner. Testet genomförs på vaginal vätska och indikerar svaret inom 30 sekunder. VagiVital VS är unikt med sin kombination av precision och omedelbara resultat.

VagiVital AL är ett kliniskt bevisat självtest med 97-procentig precision som skiljer fostervattenläckage från urinläckage. Självtestet utgörs av en binda med en patenterad biofilm på dess yta där ett resultat genom färgskiftning indikeras 15 minuter efter att bindan blivit fuktig. Det enda alternativet till självtest idag är en fullvärdig gynekologisk undersökning.

Erik Sundquist, VD

Telefon: + 46 722 49 90 43

E-post: erik.sundquist@peptonicmedical.se

Om Peptonic Medical AB 

Peptonic är ett svenskt innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning av medicinska behandlingar och livsstilsprodukter inom området kvinnohälsa. Peptonic har delat upp sin verksamhet i två affärsområden; Medical Consumer och Lifestyle Consumer. Affärsområdet Medical Consumer är baserat på kliniskt bevisad intim egenvård och utgör bolagets huvudfokus och säljs under varumärket VagiVital®. Affärsområdet Lifestyle Consumer består av livsstilsprodukter med huvudfokus på hållbara menstruationsprodukter och säljs under varumärket Lunette®. Bolaget grundades 2009 och aktien handlas på Spotlight (www.spotlightstockmarket.com) i Stockholm.