Peptonic beslutar om emission av fusionsvederlag

PEPTONIC medical AB (”Peptonic”) har idag beslutat om emission av fusionsvederlag. Enligt fusionsplanen som antagits av styrelserna för Peptonic och Pharmiva AB (publ) (”Pharmiva”) har utbytesrelationen för fusionsvederlaget bestämts till tolv (12) aktier i Peptonic per innehavd aktie i Pharmiva per dagen för Bolagsverkets registrering av fusionen. Emissionen innebär att 208 511 412 aktier i Peptonic emitteras.

Enligt fusionsplanen som antagits av styrelserna för Peptonic och Pharmiva den 7 juli 2023 har utbytesrelationen för fusionsvederlaget bestämts till tolv (12) aktier i Peptonic per innehavd aktie i Pharmiva per dagen för Bolagsverkets registrering av fusionen.

Styrelsen i Peptonic har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 24 maj 2023, beslutat om emission av fusionsvederlaget. Det totala antalet aktier i Peptonic som emitterats till Pharmivas aktieägare såsom fusionsvederlag är 208 511 412. Emissionen innebär en ökning av antalet aktier från 1 175 179 689 till 1 383 691 101 vilket motsvarar en utspädning om cirka 15,1 procent. Aktiekapitalet ökar från 29 379 492,23 kronor till cirka 34 592 277,53 kronor.

Bolagsverket beräknas registrera fusionen tisdagen den 21 november 2023. I samband med registreringen av fusionen kommer Pharmiva att upplösas och samtliga dess tillgångar och skulder att övergå till Peptonic.

Aktieägare som är upptagna i Pharmivas aktiebok per dagen för Bolagsverkets registrering av fusionen kommer ha rätt att erhålla fusionsvederlag. Fusionsvederlaget beräknas utbetalas under vecka 48. Handel i Peptonics aktie sker som vanligt och kommer inte att påverkas av fusionsprocessen.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Peptonic i samband med fusionen. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Peptonic i samband med fusionen.

Om Peptonic 

Peptonic är ett svenskt innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning av medicinska behandlingar och livsstilsprodukter inom området kvinnohälsa. Peptonic har delat upp sin verksamhet i två affärsområden; Medical Consumer och Lifestyle Consumer. Affärsområdet Medical Consumer är baserat på kliniskt bevisad intim egenvård efter principen diagnostisera, behandla, förebygga. Området utgör bolagets huvudfokus och säljs under varumärket VagiVital®. Affärsområdet Lifestyle Consumer består av livsstilsprodukter med huvudfokus på hållbara menstruationsprodukter och säljs under varumärket Lunette®. Bolaget grundades 2009 och aktien handlas på Spotlight (www.spotlightstockmarket.com) i Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Sundquist, vd Peptonic

Telefon: +46 72 249 90 43

E-post: erik.sundquist@peptonicmedical.se