Peptonic offentliggör preliminär tidplan avseende fusionen med Pharmiva

PEPTONIC medical AB (”Peptonic”) informerar härmed om en preliminär tidplan avseende fusionen med Pharmiva AB (publ) (”Pharmiva”). Fusionen förväntas slutföras under vecka 48 2023. 

Den 21 augusti godkände extra bolagsstämma i Pharmiva den av styrelserna antagna fusionsplanen. Tillstånd att verkställa fusionen förväntas erhållas av Bolagsverket den 10 november 2023. Sammanslagningen av Peptonic och Pharmiva genomförs när Bolagsverket registrerar fusionen och Pharmiva upplöses, vilket förväntas ske vecka 47 2023. Se preliminär tidplan nedan.

Preliminär tidplan:

10 november 2023

Bolagsverket ger tillstånd att verkställa fusionsplanen.

17 november 2023

Peptonic ansöker om registrering av fusionen hos Bolagsverket.

Sista dag för handel i Pharmivas aktie.

21 november 2023

Bolagsverket registrerar fusionen.

Pharmiva upplöses.

27 november 2023

Upptagande till handel av de nyemitterade aktierna i Peptonic på Spotlight Stock Market.

Pharmivas aktieägare erhåller aktier i Peptonic, dvs. fusionsvederlaget.

Mindre förändringar av tidplanen kan förekomma, bl.a. beroende på handläggningstid hos Bolagsverket.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Peptonic i samband med fusionen. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Peptonic i samband med fusionen.

Om Peptonic 

Peptonic är ett svenskt innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning av medicinska behandlingar och livsstilsprodukter inom området kvinnohälsa. Peptonic har delat upp sin verksamhet i två affärsområden; Medical Consumer och Lifestyle Consumer. Affärsområdet Medical Consumer är baserat på kliniskt bevisad intim egenvård efter principen diagnostisera, behandla, förebygga. Området utgör bolagets huvudfokus och säljs under varumärket VagiVital®. Affärsområdet Lifestyle Consumer består av livsstilsprodukter med huvudfokus på hållbara menstruationsprodukter och säljs under varumärket Lunette®. Bolaget grundades 2009 och aktien handlas på Spotlight (www.spotlightstockmarket.com) i Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Sundquist, vd Peptonic

Telefon: +46 72 249 90 43

E-post: erik.sundquist@peptonicmedical.se