Peptonic tecknar licensavtal med Prima Lab gällande klimakterietest

PEPTONIC Medical AB meddelade idag att bolaget har tecknat ett licensavtal med schweiziska medicinteknikföretaget Prima Lab SA för försäljning i Sverige av självtest för mätning av FSH-hormon.

Avtalet innebär att Peptonic får rätten att sälja Prima Labs självtest för FSH-hormon under det egna varumärket VagiVital® i Sverige, med planerad lansering i början av 2024.

Ungefär en miljon kvinnor i Sverige befinner sig i klimakteriet idag. Klimakteriet för med sig besvär i varierande grad som vaginal torrhet, svettningar, vallningar samt mer subtila symtom som bland annat koncentrations- och minnessvårigheter.

” Det är inte helt enkelt att som kvinna veta om man är i klimakteriet eller ej, det finns så oerhört många olika diffusa symptom som kan vara relaterat till den här fasen i livet. Ett självtest som indikerar om du befinner dig i klimakteriet kan ge ett lugnande svar som också hjälper dig att förstå orsaken till de oklara problem som kan uppstå”, säger Fanny Falkman Grinndal, Sverigechef på Peptonic.

Prima Lab är ett schweiziskt medicinteknikföretag med ett specifikt fokus på självtester för kvinnohälsa. Företaget har egen utveckling och säljer sina produkter i mer än trettio länder runt om i världen. Under klimakteriet är förhöjda FSH-värden vanligt varför ett test som mäter just detta är en bra indikator.

Prima Lab är sedan tidigare en strageisk partner till Peptonic då de säljer Peptonics patenterade test för fostervattenläckage på ett antal utvalda marknader i Europa samt utlicensierar ett urinvägsinfektionstest som kommer att lanseras i slutet av året på den svenska marknaden av Peptonic. 

”Att fortsatt fördjupa samarbetet med Prima Lab, som är en ledande aktör inom självtester för kvinnohälsa, ser vi som ett väldigt värdefullt steg när vi fortsätter att bygga vår portfölj efter principen diagnostisera, behandla och förebygga”, säger Erik Sundquist VD på Peptonic.

”Peptonic är en växande och viktig aktör inom kvinnohälsa, och att bolaget nu introducerar vårt självtest för FSH-hormon på den svenska marknaden ser vi som väldigt värdefullt för vår fortsatta expansion”, säger Prima Labs VD och grundare Federico Roveda.

Om Prima Lab

Prima Labs vision är att skapa en värld där sjukdomar identifieras innan medicinska behandlingar behövs och på så vis verkar företaget förebyggande. Man gör det genom att fokusera på kliniskt bevisade självtester inom ett flertal terapiområden. Bolaget grundades 2014 och har sedan dess vuxit mycket snabbt och har nu mer än 200 produkter som säljs i mer än 30 länder. Huvudkontoret ligger i Balerna i Schweiz där man bedriver utveckling, produktion och försäljning. För mer information se https://primalabsa.ch/en/

Om Peptonic 

Peptonic är ett svenskt innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning av medicinska behandlingar och livsstilsprodukter inom området kvinnohälsa. Peptonic har delat upp sin verksamhet i två affärsområden; Medical Consumer och Lifestyle Consumer. Affärsområdet Medical Consumer är baserat på kliniskt bevisad intim egenvård efter principen diagnostisera, behandla, förebygga. Området utgör bolagets huvudfokus och säljs under varumärket VagiVital®. Affärsområdet Lifestyle Consumer består av livsstilsprodukter med huvudfokus på hållbara menstruationsprodukter och säljs under varumärket Lunette®. Bolaget grundades 2009 och aktien handlas på Spotlight (www.spotlightstockmarket.com) i Stockholm.

Erik Sundquist, VD

Telefon: + 46 722 49 90 43

E-post: erik.sundquist@peptonicmedical.se