PEPTONIC Medical AB: Förändringar i styrelsen

PEPTONIC Medical AB (”Peptonic” eller “Bolaget”) informerar idag att med anledning av den nyligen genomförda fusionen med Pharmiva föreslås att Kristina Ingvar väljs in som ordinarie ledamot i styrelsen. Styrelseledamoten Anna Stinger har samtidigt meddelat att hon lämnar sitt uppdrag som styrelseledamot i bolaget. 

Anna kommer att fortsätta som styrelseledamot i Bolaget fram till den 11 januari 2024. Bolaget avser att kalla till en extra bolagsstämma för att välja in Kristina Ingvar i styrelsen som därav ersätter Anna. Kallelse till extra bolagsstämma kommer offentliggöras genom separat pressmeddelande.

”Kristina Ingvar, med lång internationell erfarenhet inom framförallt registrering och kvalitetsarbete från Novo Nordisk och senast Bonesupport, kommer att bli ett mycket viktigt tillskott till styrelsearbetet i Peptonic. Kristina har spelat en avgörande roll gällande strategin för Pharmiva att ta Vernivia till marknaden. Med den portfölj vi har utvecklat och nu tar till marknaden kommer Kristina att fylla en liknande mycket viktig funktion i Peptonic. Samtidigt vill jag passa på att tacka Anna Stinger för sin tid som styrelseledamot.” säger Anders Blom, styrelseordförande. 

Om Peptonic 

Peptonic är ett svenskt innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning av medicinska behandlingar och livsstilsprodukter inom området kvinnohälsa. Peptonic har delat upp sin verksamhet i två affärsområden; Medical Consumer och Lifestyle Consumer. Affärsområdet Medical Consumer är baserat på kliniskt bevisad intim egenvård efter principen diagnostisera, behandla, förebygga. Området utgör bolagets huvudfokus och säljs under varumärket VagiVital®. Affärsområdet Lifestyle Consumer består av livsstilsprodukter med huvudfokus på hållbara menstruationsprodukter och säljs under varumärket Lunette®. Bolaget grundades 2009 och aktien handlas på Spotlight (www.spotlightstockmarket.com) i Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Sundquist, vd Peptonic

Telefon: +46 72 249 90 43

E-post: erik.sundquist@peptonicmedical.se