Samgåendet mellan Peptonic och Pharmiva skapar ett ledande globalt femtech-bolag 

Vid en extrastämma den 21 augusti godkände Pharmivas aktieägare den planerade fusionen mellan Peptonic Medical AB och Pharmiva AB. Samgåendet skapar en starkare aktör på den snabbt växande marknaden för intim kvinnohälsa. 

Beslutet vid extrastämman innebär att samgåendet beräknas slutföras under fjärde kvartalet 2023, i enlighet med den kommunicerade tidsplanen. 

”Fusionen med Pharmiva är strategiskt viktig och innebär att vi omedelbart stärker vår produktportfölj samt ökar takten vad gäller tillväxt och geografisk expansion. Nya Peptonic får en starkare position mot såväl kunder som samarbetspartners och leverantörer. Samgåendet är ett viktigt steg på vägen mot att bygga Nya Peptonic och skapa förutsättningar för att bli ett kassaflödespositivt bolag ”, säger Anders Blom, Styrelseordförande i Peptonic AB. 

”Genom att slå samman två svenska aktörer lägger vi grunden till ett ledande svenskt femtech-bolag med stärkta möjligheter att växa organiskt samt genom förvärv. Styrelsen för vardera Peptonic och Pharmiva har gemensam syn på den framtida strategiska riktningen och delar därmed visionen om att fortsätta bygga en bred portfölj av självdiagnostiska snabbtester och kliniskt bevisade egenvårdsprodukter inom intim kvinnohälsa”, säger Malte Zaunders, Styrelseordförande Pharmiva AB. 

Samgåendet möjliggör snabbare tillväxt på den viktiga USA-marknaden 

Både Peptonic och Pharmiva är femtech-bolag som fokuserar på att förbättra möjligheterna för kvinnor att på egen hand kunna hantera sin intima hälsa genom att tillhandahålla snabbtester och kliniskt bevisade egenvårdsprodukter enligt konceptet diagnostisera, behandla och förebygga. Pharmivas egenvårdsbehandling för bakteriell vaginos, Vernivia, utgör ett utmärkt komplement till Peptonics självdiagnostiska snabbtest VagiVital VS, för samma diagnos. USA är idag den enskilt största marknaden för VagiVital VS och utgör även den strategiskt viktigaste marknaden för Vernivia. 

”Självtestet VagiVital VS är Peptonics mest sålda produkt idag, med USA som den enskilt största marknaden. Att kunna erbjuda en patenterad egenvårdsbehandling till vårt befintliga test för bakteriell vaginos innebär ett mycket starkt erbjudande som möjliggör snabbare tillväxt i befintliga kanaler” säger Anders Blom.

Positivt resultatbidrag 2024

Samgåendet skapar organisatoriska synergier och breddar kompetensen vilket stärker  förmågan att realisera säljpotentialen i befintligt erbjudande samt fortsatt utveckling av bolagens teknikplattformar och breddning av produktportföljen. Nya Peptonic får sammantaget minskade omkostnader för att driva verksamheten och en mer kostnadseffektiv organisation jämfört med bolagen för sig. Bedömningen är att Pharmiva ska bidra positivt till koncernresultatet redan under 2024.

”Vi ser goda möjligheter att realisera synergier genom samgåendet och därigenom bygga en starkare aktör med bättre förutsättningar att öka tillväxttakten och expandera på nya marknader. Med Nya Peptonic avser vi skapa ett ledande femtech-bolag och vi ser fram mot att göra detta tillsammans ”, säger Anders Blom och Malte Zaunders.

Pharmiva är ett svenskt femtech-bolag som utvecklar och tillhandahåller innovativa behandlingar mot underlivsinfektioner. Bolaget är indelat i två affärsområden. Pharmiva Female Health som ansvarar för kommersialisering av bolagets egenvårdsbehandling mot bakteriell vaginos Vernivia®, och affärsområde Pharmiva Tech som ansvarar för att utveckla nya produkter baserat på den patenterade mousseteknologin Venerol®.
 
Pharmivas mål är att förbättra kvinnors vaginala hälsa och bli ett globalt femtech-bolag med en bred portfölj av innovativa produkter och starka licensavtal. Bolaget grundades 2015 och är sedan 2021 noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Partner Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se

Pharmiva mer information besök www.pharmiva.com är noterat på Nasdaq First North Growth Market, för mer information besök www.pharmiva.com  

Vill du prenumerera på pressmeddelanden och nyheter från Pharmiva klicka här!