Peptonic Medical AB utser Mangold Fondkommission AB till likviditetsgarant för bolagets aktier noterade på Spotlight Stock Market

Peptonic Medical AB (”Peptonic” eller ”Bolaget”) har utsett Mangold Fondkommission AB (”Mangold”) till likviditetsgarant för Bolagets aktier som är noterade på Spotlight Stock Market. 

Syftet med likviditetsgarantin är att främja likviditeten i Bolagets aktie och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs. Uppdraget påbörjas den 27 september 2023.

Mangold kommer att fullgöra sitt uppdrag som likviditetsgarant att säkerställa möjligheten att handla i Peptonics aktie varje dag genom att kontinuerligt placera handelsregister på varje köp- och försäljningssida i orderboken. En likviditetsgivare syftar till att skapa en mer korrekt prissättning av ett företags aktie, vilket i sin tur ger en mer korrekt värdering av företaget och möjliggör en förbättrad handelsvolym i aktien.

Erik Sundquist, VD

Telefon: + 46 722 49 90 43

E-post: erik.sundquist@peptonicmedical.se

Om Peptonic Medical AB

Peptonic är ett svenskt innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning av medicinska behandlingar och livsstilsprodukter inom området kvinnohälsa. Peptonic har delat upp verksamheten i två affärsområden: ”Medical Consumer” och ”Lifestyle Consumer”. Affärsområdet ”Medical Consumer” bygger på kliniskt bevisad intim egenvård och utgör bolagets huvudfokus och säljs under varumärket VagiVital. Affärsområdet ”Lifestyle Consumer” består av livsstilsprodukter med fokus på hållbara mensskydd och säljs under varumärket Lunette. Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight (www.spotlightstockmarket.com) i Stockholm. Mer information om Peptonic Medical finns påwww.peptonicmedical.se.