Kommuniké från extra bolagsstämma i Peptonic Medical AB den 11 januari 2024

Extra bolagsstämma i Peptonic Medical AB, org.nr 556776-3064 (”Bolaget”) ägde rum idag den 11 januari 2024 kl. 10.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20 i Stockholm. 

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägaren Maida Vale Capitals förslag, att välja in Kristina Ingvar som ny ledamot i styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade också att Kristina Ingvar ska erhålla det arvode som skulle ha betalats ut till Anna Stinger, enligt beslut från årsstämman 2023, för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Erik Sundquist, VD

Telefon: + 46 722 49 90 43

E-post: erik.sundquist@peptonicmedical.se

Om PEPTONIC medical AB 

Peptonic Medical AB är ett innovativt svenskt biomedicinskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning av unika medicinska behandlingar inom området intim kvinnhälsa. Under varumärket VagiVital®️ omfattar produktportföljen behandlingar för olika tillstånd, såsom vaginal atrofi, bakteriell vaginos och urinvägsinfektioner. De kliniskt testade produkterna adresserar den växande efterfrågan på intim självvård inom affärskonceptet Diagnostisera, Behandla, Förebygga. Sverige fungerar som referensmarknad för att underlätta geografisk tillväxt i samarbete med lokala distributörer. USA är den största marknaden sett till försäljning. Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, med ett försäljningskontor i New York, NY, och en FoU-enhet i Caesarea, Israel. Peptonic Medical har också ett helägt dotterbolag, Lune Oy, i Finland, med fokus på hållbara periodprodukter som säljs under varumärket Lunette®️ (www.lunette.com). Företagets aktier är noterade på www.spotlightstockmarket.com sedan 2014.