Peptonic offentliggör fusionsdokument med anledning av sammanslagningen med Pharmiva

PEPTONIC Medical AB (”Peptonic” eller ”Bolaget”) har tillsammans med Pharmiva AB (publ) (”Pharmiva”) upprättat ett fusionsdokument (”Fusionsdokumentet”) med anledning av Bolagets samgående med Pharmiva genom en aktiebolagsrättslig fusion (”Fusionen”) mot bakgrund av den fusionsplan som styrelserna i Peptonic och Pharmiva antog den 7 juli 2023. Fusionsdokumentet har idag, den 2 augusti 2023, offentliggjorts och finns tillgängligt på respektive bolags hemsida.

Fusionsdokumentet har upprättats med anledning av den förestående Fusionen och har idag, den 2 augusti 2023, offentliggjorts. Fusionsdokumentet innehållande fullständiga villkor finns nu tillgängligt på Peptonics och Pharmivas respektive hemsida, www.peptonicmedical.se och www.pharmiva.com. Fusionsplan, revisorsyttrande och annan information om Fusionen finns även tillgängligt på respektive bolags hemsida.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Peptonic i samband med Fusionen. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Peptonic i samband med Fusionen.

Om Peptonic

Peptonic är ett svenskt innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning av medicinska behandlingar och livsstilsprodukter inom området kvinnohälsa. Peptonic har delat upp sin verksamhet i två affärsområden; Medical Consumer och Lifestyle Consumer. Affärsområdet Medical Consumer är baserat på kliniskt bevisad intim egenvård efter principen diagnostisera, behandla, förebygga. Området utgör bolagets huvudfokus och säljs under varumärket VagiVital®. Affärsområdet Lifestyle Consumer består av livsstilsprodukter med huvudfokus på hållbara menstruationsprodukter och säljs under varumärket Lunette®. Bolaget grundades 2009 och aktien handlas på Spotlight (www.spotlightstockmarket.com) i Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Sundquist, vd Peptonic
Telefon: +46 72 249 90 43
E-post: erik.sundquist@peptonicmedical.se