Peptonic Medical AB meddelar förändringar i organisationen

Peptonic Medical AB (publ) (”Peptonic”) tillkännager idag förändringar i organisationen. Global Business Director, Erik Sundquist, och Senior Advisor, Dan Markusson, kommer att lämna sina positioner i bolaget.

Under sin tid på Peptonic har Erik spelat en nyckelfunktion i att stärka företagets marknadsposition och implementera viktiga affärsstrategier. Erik har beslutat att fokusera på andra professionella projekt. Dan har haft flera betydande positioner i bolaget och lämnar Peptonic i mitten av juni.  

”Vi är tacksamma för Eriks och Dans insatser och engagemang under deras tid på Peptonic. Deras bidrag har varit betydande för bolaget och vi önskar dem båda lycka till i deras framtida åtaganden,” säger Anders Blom, Styrelseordförande för Peptonic Medical AB.

Befattningarna kommer i nuläget inte att ersättas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:                                                                               
Anna Linton, vd Peptonic Medical AB                                                                                                  
Email: anna.linton@peptonicmedical.se                                                                                                   Telefon: +46 70-244 92 07

Kort om Peptonic                                                                                                                                    Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt svenskt biomedicinskt företag som bedriver utveckling och försäljning av kliniskt bevisade egenvårdsbehandlingar och egendiagnostiska snabbtester inom intim kvinnohälsa. Portföljen säljs under varumärkena Vagivital och Vernivia. Bolagets vision är att lyfta intim egenvård genom att erbjuda kvinnor en unik helhetslösning att på egen hand diagnostisera, behandla och förebygga medicinska tillstånd i underlivet.

Centralt i tillväxtstrategin är geografisk expansion av VagiVital och Verniva via lokala partners. Peptonic Medical avser även att kontinuerligt att bredda bolagets produktportfölj genom förvärv och utveckling av innovativa och konkurrenskraftiga produkter i egen regi. Bolagets mousse-baserade drug-delivery teknologi, Venerol, och gelbasen i VagiVital skapar goda förutsättningar att vidga portföljen.

Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och har dotterbolagen Common Sense Marketing Inc i USA och Peptonic Medical Ltd i Israel.  Peptonic Medical grundades 2009 och företagets aktier är sedan 2014 noterade på Spotlight Stock Market.