Peptonics VD presenterade Peptonic under Biostock Life Science Summit i Lund 26 oktober 2023

Peptonics VD presenterade Peptonic under Biostock Life Science Summit i Lund 26 oktober 2023. För dig som inte hade möjlighet att närvara på plats går det bra att se presentationen här.