Bolagsverket meddelar tillstånd till fusionen mellan Peptonic och Pharmiva

Bolagsverket har idag, den 10 november 2023, lämnat tillstånd till PEPTONIC medical AB (”Peptonic”) och Pharmiva AB (publ) (”Pharmiva”) att verkställa fusionen mellan de två bolagen. Bolagsverket beräknas registrera fusionen den 21 november 2023. I samband med registreringen av fusionen kommer Pharmiva upplösas och samtliga av Pharmivas tillgångar och skulder kommer att övergå till Peptonic. Som en följd av Bolagsverkets tillstånd och kommande registrering kommer Pharmiva att avnoteras från Nasdaq First North Growth Market.

De aktieägare som, vid Bolagsverkets registrering av fusionen, är upptagna i Pharmivas aktiebok förd av Euroclear Sweden AB kommer att erhålla fusionsvederlag. För varje aktie i Pharmiva erhålls tolv (12) aktier i Peptonic. 

Preliminär tidplan:

17 november 2023

Peptonic ansöker om registrering av fusionen hos Bolagsverket.

Sista dag för handel i Pharmivas aktie.

21 november 2023

Bolagsverket registrerar fusionen.

Pharmiva upplöses.

27 november 2023

Upptagande till handel av de nyemitterade aktierna i Peptonic på Spotlight Stock Market.

Pharmivas aktieägare erhåller aktier i Peptonic, dvs. fusionsvederlaget.

Mindre förändringar av tidplanen kan förekomma, bl.a. beroende på handläggningstid hos Bolagsverket.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Peptonic i samband med fusionen. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Peptonic i samband med fusionen.

Om Peptonic 

Peptonic är ett svenskt innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning av medicinska behandlingar och livsstilsprodukter inom området kvinnohälsa. Peptonic har delat upp sin verksamhet i två affärsområden; Medical Consumer och Lifestyle Consumer. Affärsområdet Medical Consumer är baserat på kliniskt bevisad intim egenvård efter principen diagnostisera, behandla, förebygga. Området utgör bolagets huvudfokus och säljs under varumärket VagiVital®. Affärsområdet Lifestyle Consumer består av livsstilsprodukter med huvudfokus på hållbara menstruationsprodukter och säljs under varumärket Lunette®. Bolaget grundades 2009 och aktien handlas på Spotlight (www.spotlightstockmarket.com) i Stockholm.

Erik Sundquist, VD

Telefon: + 46 722 49 90 43

E-post: erik.sundquist@peptonicmedical.se