Peptonic Medical AB beviljas patent i Australien: Vernivia har exklusivitet fram till 2038

Peptonic Medical AB (publ) (”Peptonic”) har fått besked om att den australiensiska patentmyndigheten har beviljat patent FOAM II. Patenten ger ett brett skydd av Peptonics egenvårdsprodukt Vernivia, en receptfri och antibiotikafri behandling för bakteriell vaginos, samt bolagets mousse-baserade drug delivery-teknologi Venerol. Patentet sträcker sig till maj 2038 och säkerställer Vernivias exklusivitet på marknaden.

Bakteriell vaginos är en mycket vanligt, framför allt hos kvinnor i fertil ålder, och drabbar ungefär en av tre kvinnor. Vernivia är den första kliniskt bevisade egenvårdsbehandlingen utan antibiotika som både ger snabb symptomlindring, behandlar underlivsinfektionen och samtidigt stimulerar tillväxt av skyddande laktobaciller.

”Ett starkt patentskydd är värdefullt både för Peptonic och för eventuella framtida partners i Australien. I dagsläget ligger vårt huvudsakliga kommersiella fokus på Europa och USA, men jag ser absolut att Australien kommer att vara en viktig marknad för oss att lansera vår portfölj av kliniskt bevisade egendiagnostiska tester och egenvårdsbehandlingar för olika intima medicinska åkommor” säger Anna Linton, VD.

Patentfamiljen FOAM II skyddar Peptonics teknologiplattform Venerol, som ligger till grund för Vernivia – bolagets receptfria egenvårdsbehandling av bakteriell vaginos och/eller symtomatisk behandling av illaluktande flytningar. Patentet för FOAM II är sedan tidigare beviljat i ett flera länder, däribland Europa, USA, Kina, Japan och Korea. Patentansökningar är inlämnade och behandlas i bland annat Kanada och Brasilien.  

För ytterligare information kontakta:
Anna Linton, VD Peptonic Medical AB
Email: anna.linton@peptonicmedical.se
Telefon:  +46 70-244 92 07

Kort om Peptonic Medical AB     Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt svenskt biomedicinskt företag som bedriver utveckling och försäljning av kliniskt bevisade egenvårdsbehandlingar och egendiagnostiska snabbtester inom intim kvinnohälsa. Portföljen säljs under varumärkena Vagivital och Vernivia. Bolagets verksamhet är inriktad på att lyfta intim egenvård genom att erbjuda kvinnor en unik helhetslösning att på egen hand diagnostisera, behandla och förebygga medicinska tillstånd i underlivet. Visionen är intim hälsa ska vara naturligt, tryggt och enkelt för kvinnor att vårda på egen hand. 

Centralt i tillväxtstrategin är geografisk expansion av VagiVital och Verniva via lokala partners. Peptonic Medical avser även att kontinuerligt att bredda bolagets produktportfölj genom förvärv och utveckling av innovativa och konkurrenskraftiga produkter i egen regi. Bolagets mousse-baserade drug-delivery teknologi, Venerol, och gelbasen i VagiVital skapar goda förutsättningar att vidga portföljen. 

Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och har dotterbolagen Common Sense Marketing Inc i USA och Peptonic Medical Ltd i Israel.  Peptonic Medical grundades 2009 och företagets aktier är sedan 2014 noterade på Spotlight Stock Market.