Fusionen mellan Peptonic och Pharmiva är slutförd

Bolagsverket har idag registrerat fusionen mellan PEPTONIC medical AB (”Peptonic”) och Pharmiva AB (publ) (”Pharmiva”). Fusionen mellan Peptonic och Pharmiva är därmed slutförd och Pharmiva har upplösts.

Fusionen har genom registreringen fått slutlig rättsverkan och Pharmivas samtliga tillgångar och skulder har övergått till Peptonic. I samband med registreringen av Fusionen har Bolagsverket idag registrerat emissionen av 208 511 412 nya aktier i Peptonic som fusionsvederlag. Peptonic har således totalt 1 383 691 101 utestående aktier.

För varje aktie i Pharmiva erhålls tolv (12) nya aktier i Peptonic. Pharmivas aktieägare beräknas erhålla aktier i Peptonic, dvs. fusionsvederlaget, den 27 november 2023. Handel i Peptonics aktie sker som vanligt och kommer inte att påverkas av fusionsprocessen.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Peptonic i samband med fusionen. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Peptonic i samband med fusionen.

Om Peptonic 

Peptonic är ett svenskt innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning av medicinska behandlingar och livsstilsprodukter inom området kvinnohälsa. Peptonic har delat upp sin verksamhet i två affärsområden; Medical Consumer och Lifestyle Consumer. Affärsområdet Medical Consumer är baserat på kliniskt bevisad intim egenvård efter principen diagnostisera, behandla, förebygga. Området utgör bolagets huvudfokus och säljs under varumärket VagiVital®. Affärsområdet Lifestyle Consumer består av livsstilsprodukter med huvudfokus på hållbara menstruationsprodukter och säljs under varumärket Lunette®. Bolaget grundades 2009 och aktien handlas på Spotlight (www.spotlightstockmarket.com) i Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Sundquist, vd Peptonic

Telefon: +46 72 249 90 43

E-post: erik.sundquist@peptonicmedical.se