Press releases (SV)

Flaggning i PEPTONIC medical AB

Genom den nyligen genomförda företrädesemissionen (”Företrädesemissionen”) i PEPTONIC medical AB (”Peptonic”) har både Maida Vale Capital AB och Vidarstiftelsen, uppåt respektive nedåt, passerat flaggningsgränsen om

Läs mer »

Förtydligande information gällande Kina

Peptonic Medical (publ) (‘Peptonic’ eller ‘bolaget’) informerar om ett förtydligande gällande uppsägningen av Yuanjia Biotechnology Co., Ltd. och registreringsprocessen av VagiVital®️ i Kina. Då det

Läs mer »