Expanded pharmacy distribution of Peptonic’s VagiVital® ​​​​​​​

Peptonic Medical AB (‘Peptonic’ or ‘Company’) today announces that Kronans Apotek and Apoteksgruppen have decided to carry Peptonic’s self-care product VagiVital® in 170 and 37 of their pharmacy retail shops, respectively, from w/c February 10th, 2020. Until now, VagiVital® has been available for purchase on the webshop of Kronans Apotek and on order in Apoteksgruppen’s pharmacies. However, from mid […]

Peptonics VagiVital® i utökad apoteksdistribution ​​​​​​​

Peptonic Medical AB (‘Peptonic’ eller ‘Bolaget’) meddelar idag att både Kronans Apotek och Apoteksgruppen beslutat att ta in Peptonics egenvårdsprodukt VagiVital® i 170 respektive 37 av sina apoteksbutiker runt om i landet fr.o.m. vecka 7 nästa år.  VagiVital® har man tidigare kunnat köpa på Apoteket Kronans nätbutik och som beställningsvara i Apoteksgruppens butiker, men nu förbättras alltså […]

Peptonic closes a private placement transaction with Vidarstiftelsen

Peptonic Medical AB (‘Peptonic’ or ‘Company’) today announces that it has closed a private placement transaction with Vidarstiftelsen. The transaction comprised 11 million shares at a subscription price of SEK 2.00 per share. The subscription price was SEK 0.01 above the volume weighted average trading price of the Peptonic share for the period 13th thru […]

Peptonic genomför riktad emission till Vidarstiftelsen

Peptonic Medical AB (‘Peptonic’ eller ‘Bolaget’) meddelar idag att man genomfört en riktad emission till Vidarstiftelsen. Emissionen omfattar 11 miljoner aktier till en teckningskurs om 2,00 kr per aktie. Teckningskursen är 1 öre över den volymvägda genomsnittskursen för Peptonics aktie under perioden 2019-11-13 – 2019-11-19. Totalt tillförs Bolaget 22 miljoner kr i denna emission. – Vi är […]

Peptonics VagiVital® skall lanseras i Hong Kong

Peptonic Medical AB (‘Peptonic’ eller ‘Bolaget’) meddelar idag att man ingått ett avtal med Skyflair Asia om marknadsföring och försäljning av VagiVital® (’Produkten’) on-line i Hong Kong (SAR). Enligt avtalet kommer Skyflair Asia att ansvara för lagerhållning, logistik, betalningsservice och annonsering i olika lokala medier. Produkten finns i ett konsignationslager hos Skyflair Asia. – Vi är väldigt […]

Peptonic’s VagiVital® to be launched in Hong Kong

Peptonic Medical AB (‘Peptonic’ or ‘Company’) today announces that it has entered an agreement with Skyflair Asia concerning the on-line marketing and sale of VagiVital® (‘Product’) in Hong Kong (SAR). Under the terms of the agreement, Skyflair Asia will be responsible for warehousing, logistics, payment services and advertising in different local media. The Product is held […]

Peptonic is launching VagiVital® in the United Kingdom

Peptonic Medical AB (‘Peptonic’ or ‘Company’) today announces that it has commenced the sale of VagiVital® (‘Product’) in the United Kingdom. From today, the Product can be purchased on www.amazon.co.uk.  The Company has entered an agreement with Precision Marketing Group Ltd. (Hadleigh, Ipswich) that will be responsible for warehousing, logistics, payment services and advertising in different media. The […]

Peptonic lanserar VagiVital® i England

Peptonic Medical AB (‘Peptonic’ eller ‘Bolaget’) meddelar idag att man påbörjat försäljningen av VagiVital® i England. Produkten kan nu köpas på www.amazon.co.uk. Bolaget har tecknat ett avtal med Precision Marketing Group (Ipswich) som kommer att ansvara för lagerhållning, logistik, betalningsservice och annonsering i olika medier. Produkten finns i ett konsignationslager hos Precison Marketing Group.  – Det är väldigt glädjande […]

Peptonic Medical AB’s (publ) change of Notified Body now completed

Peptonic Medical AB (“Peptonic” or “Company”) today announced that that the DQS Medizine GmbH (DQS-MED) certification committee has approved the takeover of the CE mark concerning the Company’s self care product VagiVital®. The reason for the change is that Lloyds Register Ltd. (Peptonic’s former Notified Body), a company based in the United Kingdom, lost the accreditation […]

Peptonic Medical ABs (publ) byte av Notified Body (anmält organ) är nu klart

Peptonic Medical AB (‘Peptonic’ eller ‘Bolaget’) meddelar idag att DQS Medizine GmbHs (DQS-MED) certifieringskommitté har godkänt övertagandet av CE-märkningen för Bolagets egenvårdsprodukt VagiVital®. Anledningen till bytet är att Lloyds Register Ltd. (Peptonics tidigare Notified Body), ett bolag baserat i Storbritannien, förlorat ackrediteringen att godkänna CE-märkning. Detta då de lägger ned den delen av sin verksamhet. Under […]

Peptonic Medical öppnar nätbutiker i Danmark och Norge för försäljning av VagiVital

Peptonic Medical AB (publ) (nedan ‘Peptonic’ eller ‘Bolaget’) meddelade idag att man i enlighet med tidigare aviserade planer (bl.a. i delårsrapporten den 16 augusti 2019) nu öppnat nätbutiker i Danmark och Norge för försäljning av VagiVital – Bolagets receptfria egenvårdsprodukt för behandling av vaginal atrofi och torrhet. Peptonic ämnar genomföra lanseringen av VagiVital i Danmark och Norge […]

Peptonic Medical opens on-line webshops in Denmark and Norway for VagiVital

In accordance with previously announced plans (e.g. interim report dated August 16th, 2019) Peptonic Medical AB (publ) (‘Peptonic’ or ‘Company’) today announced that it has opened on-line webshops in Denmark and Norway to initate sales of  VagiVital – the Company’s non-prescription self-care product for the treatment of vaginal atrophy and dryness. Peptonic plans to adopt […]

Peptonic Medical ingår avtal med Adexilis om distribution av VagiVital®

Peptonic Medical (publ) (“Peptonic” eller “Bolaget”) meddelade idag att man ingått ett avtal med Adexilis Service Kft (”Adexilis”) avseende marknadsföring, försäljning och distribution av VagiVital® i Ungern, Slovakien och Kroatien. Avtalet ger Adexilis exklusiva rättigheter att marknadsföra och sälja VagiVital®i ovan nämnda länder. I gengäld har Adexilis åtagit sig att köpa årliga mimimumkvantiteter av VagiVital® och står för alla kostnader för […]

Halvårsrapport för perioden januari-juni 2019

2019 kvartal 2 (apr-jun) Omsättning produkter 1 011 (0) KSEK Bruttovinst 768 (0) KSEK, 76% (0%) Rörelseresultat -5 102 (-3,563) KSEK Resultat per aktie -0,06 (-0,04) SEK 2019 första halvåret (jan-jun) Omsättning produkter 2 481 (0) KSEK Bruttovinst 1 570 (0) KSEK, 63% (0%) Rörelseresultat -8 287 (-6,385) KSEK Resultat per aktie -0,09 (-0,07) SEK  VD […]

Interim report January to June 2019

2019 first quarter (Apr-Jun) Net sales of products KSEK 1,011 (0) Gross profit KSEK 768 (0), Gross margin 76% (0%) Operating loss KSEK -5,102 (-3,563)  Loss per share SEK -0.06 (-0.04) 2019 first half year (Jan-Jun) Net sales of products KSEK 2,481 (0) Gross profit KSEK 1,570 (0), Gross margin 63% (0%) Operating loss KSEK […]

Sista dag för handel med BTA i Peptonic Medical AB (publ)

Peptonic Medical AB (publ) (”Peptonic Medical” eller ”Bolaget”) genomförde nyligen en företrädesemission av 31 782 076 aktier. Den 2 augusti 2019 är den sista dagen för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) och stoppdag är den 6 augusti 2019. Leverans av nya aktier kommer att ske den 8 augusti 2019. Efter registreringen av 31 782 076 nya aktier hos […]

Shijiazhuang Yuanjia Biotechnology Co. Ltd. skall lansera Peptonic Medicals VagiVital® i Kina

Peptonic Medical (publ) (“Peptonic” eller “Bolaget”) meddelade idag att man ingått ett avtal med Shijiazhuang Yuanjia Biotechnology Co. Ltd. (’Yuanjia Bio’) avseende registrering, marknadsföring, försäljning och distribution av VagiVital® i folkrepubliken Kina. Avtalet ger Yuanjia Bio exklusiva rättigheter att registrera, marknadsföra och sälja VagiVital® i Kina. I gengäld har Yuanjia Bio åtagit sig att köpa […]

Shijiazhuang Yuanjia Biotechnology Co. Ltd. to commercialize Peptonic Medical’s VagiVital® in China

Peptonic Medical (publ) (“Peptonic” or “Company”) today announced that it has entered an agreement with Shijiazhuang Yuanjia Biotechnology Co. Ltd. (“Yuanjia Bio”) concerning the registration, marketing, sales and distribution of VagiVital® in the People’s Republic of China (PRC). Under the agreement, Yuanjia Bio is granted the exclusive commercial rights to VagiVital® in PRC. In return, […]

PEPTONIC medical AB to change its Notified Body

Peptonic Medical AB (“Peptonic” or “Company”) today announced that it has entered an agreement with DQS Medizine GmbH (DQS-MED) which means that DQS-MED will become Peptonic’s Notified Body. The reason for the change is that Peptonics current Notified Body, Lloyds Register Ltd., a UK-based company, no longer will have the right to issue or maintain […]

PEPTONIC medical AB byter Notified Body (anmält organ)

Peptonic Medical AB (‘Peptonic’ eller ‘Bolaget’) meddelar idag att man tecknat avtal med DQS Medizine GmbH (DQS-MED) om att de skall överta godkännandet av Peptonics  kvalitetssystem och CE-märkning för VagiVital® från och med i höst. Anledningen är att Lloyds Register Ltd. (Peptonics nuvarande Notified Body), ett bolag baserat i Storbritannien, förlorar ackrediteringen att godkänna CE-märkning vid en avtalslös Brexit. […]

Kommuniké från årsstämma i PEPTONIC medical AB (publ) avseende räkenskapsåret 2018

Årsstämma i PEPTONIC medical AB (publ), nedan Bolaget, hölls den 19 juni 2019 i Scandic Alviks konferenslokaler i Stockholm. Samtliga beslut nedan fattades med erforderlig majoritet. A. Årsredovisning och resultat Sedan årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2018 presenterats fastställde bolagsstämman resultat- och balansräkningarna enligt framlagda redovisnings-handlingar. Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att resultaten […]

Peptonic Medicals företrädesemission kraftigt övertecknad

Peptonic Medical AB (publ) (”Peptonic Medical” eller ”Bolaget”) meddelar idag att nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) har slutförts och tillför Bolaget cirka 26,4 MSEK före avdrag för transaktionskostnader om knappt 1,9 MSEK. Totalt tecknades omkring 60,4 MSEK, motsvarande cirka 229 procent av Företrädesemissionen. Omkring 26,1 MSEK, motsvarande cirka 99 procent av Företrädesemissionen, tecknades […]

Analys Peptonic: Nya pengar för tillväxt

Basscenariot visar på en riktkurs om 1,40 kr, vilket är avsevärt högre än teckningskursen på 0,83 kr i den pågående företrädesemissionen. Läs hela artikeln på aktiespararna.se »Ladda ner analysen (PDF) »

PEPTONIC medical AB offentliggör memorandum inför företrädesemissionen

PEPTONIC medical AB (publ) (”Peptonic Medical”, ”Bolaget”) offentliggör härmed memorandum med anledning av bolagets företrädesemission, vars teckningstid inleds den 29 maj 2019. Memorandumet finns tillgängligt på bolagets (https://www.peptonicmedical.se/), Eminova Fondkommissions (http://www.eminova.se) samt Spotlight Stock Markets (https://spotlightstockmarket.com/)  respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel utan företrädesrätt kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden […]

Peptonic Medical genomför företrädesemission om cirka 26,4 MSEK

Styrelsen för PEPTONIC medical AB (“Peptonic Medical” eller “Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 6 november 2018, beslutat att genomföra en emission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (“Företrädesemissionen”). Villkoren i Företrädesemissionen innebär att Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje en (1) innehavd aktie. Det krävs tre (3) […]

Kallelse till årssstämma i PEPTONIC medical AB (PUBL)

Aktieägarna i PEPTONIC medical AB (publ), org.nr 556776-3064 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 19 juni 2019 kl.14.00 i Scandic Alvik Konferens lokaler, Gustavlundsvägen 153, 167 51 Bromma. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:  dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 13 juni 2019 (den […]

Peptonic Medical genomför ytterligare en kvittningsemission till Recall Capital Nordic AB

Styrelsen i Peptonic Medical AB har med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 6:e november 2018 genomfört en kvittningsemission till Recall Capital Nordic AB AB av 2.375.120 nya aktier om 4,2 MSEK. Som tidigare annonserats (2018-11-06) har Bolaget ingått en lånefacilitet med Recall Capital om 10 msek. Med stöd av låneavtalet har styrelsen […]

Delårsrapport för perioden januari – mars 2019 Peptonic Medical AB (publ)

2019 KVARTAL 1 (jan-mar) Omsättning produkter 1 470 (0) KSEK Bruttovinst 802 (0) KSEK, 55% (0%) Rörelseresultat -3 185 (-2 756) KSEK Resultat per aktie -0,04 (-0,06) SEK Väsentliga händelser under perioden Den 10 januari 2019 meddelades att bolagets egenvårdsprodukt för behandling av vaginal atrofi och torrhet – VagiVital® – har godkänts för försäljning av […]

Interim report period January – March 2019

2019 first quarter (Jan-Mar) Net sales of products KSEK 1,470 (0) Gross profit KSEK 802 (0), Gross margin 55% (0%) Operating loss KSEK -3,185 (-2,756)  Loss per share SEK -0.04 (-0.06) Important events during the period On January 10th, 2019 the Company announced that its self-care product for the treatment of vaginal atrophy and dryness […]

Apoteket AB expands the distribution of VagiVital® (English translation of the press release of yesterday)

Peptonic Medical AB (publ) (‘Peptonic’ or ‘Company’) today announced that during May Apoteket AB will expand the distribution of Peptonic’s self-care product VagiVital® from today’s 30 to 250 of its retail pharmacy shops in Sweden. Since February this year, VagiVital® can also be purchased on the Apotektet AB’s webshop (www.apoteket.se). In connection with this distribution expansion, […]

Market Notice 116/19 – Trading in PEPTONIC Medical AB is resumed

With reference to today’s press release from Spotlight, the trading in PEPTONIC Medical AB’s share PMED will resume today, May 9, 2019 at 09:00. Information about the share: Shortname: PMEDISIN-code: SE0005962206Orderbook-ID: 412CCFI: ESVUFRFISN: PEPTONICME/SHOrganization number: 556776-3064LEI: 213800QRUS3DHXGTFA20  Stockholm May 9, 2019 Spotlight Stock Market08-511 68 000 info@spotlightstockmarket.com 

Apoteket AB utökar distributionen av VagiVital®

Peptonic Medical AB (‘Peptonic’ eller ‘Bolaget’) meddelar idag att Apoteket AB utökar distributionen av Peptonics egenvårdsprodukt VagiVital® till att från och med maj månad omfatta 250 apoteksbutiker från dagens 30 butiker. VagiVital® kan sedan tidigare också köpas på Apoteket ABs nätbutik (www.apoteket.se). I samband med denna utökade distribution har Peptonic fått en order till ett värde av […]

Market Notice 115/19 – Trading halt in PEPTONIC Medical AB

With reference to today’s press release from Spotlight Stock Market a trading halt will take place. Information about the share: Shortname: PMEDISIN-code: SE0005962206Orderbook-ID: 412CCFI: ESVUFRFISN: PEPTONICME/SHOrganization number: 556776-3064LEI: 213800QRUS3DHXGTFA20 Stockholm May 8, 2019 Spotlight Stock Market08-511 68 000 info@spotlightstockmarket.com 

Peptonic Medical sänker tillfälligt priset på VagiVital®

Peptonic Medical meddelar idag att man sänkt priset på VagiVital® i sin egen nätbutik (www.vagivital.se). Detta för att kunderna skall kunna köpa produkten till ett lägre pris tills dess att apoteken igen kan tillhandahålla produkten. VagiVital® har varit slutsåld i ett flertal apotek och nätapotek de senaste dagarna. Detta beror inte på att VagiVital® skulle vara slut hos […]

PEPTONIC medical AB (publ) publicerar årsredovisning för 2018

PEPTONIC medical (publ)  – meddelar idag att årsredovisningen för 2018 finns tillgänglig på bolagets webbplats www.peptonicmedical.se samt på Spotlight webbplatswww.spotlightstockmarket.com. I revisionsberättelsen lämnas följande information under övriga upplysningar av revisorn: ”Vi vill hänvisa till förvaltningsberättelsen i årsredovisningen av vilken framgår att ytterligare finanseringsbehov kan uppstå under de kommande 12 månaderna och att det alltid finns en […]

PEPTONIC medical AB (publ) issues its Annual Report 2018

PEPTONIC medical AB (publ)  –  today announces that its 2018 Annual Report is available on the Company’s website www.peptonicmedical.se  and on the website of Spotlight www.spotlightstockmarket.com. In the Auditor’s Report the following information is presented under the heading ‘Additional Information’ (in Swedish: ‘Övriga upplysningar’): “We refer to the Annual Report that states that a need for additional […]

PEPTONIC Medical genomför en kvittningsemission till Recall Capital Nordic AB

Styrelsen i Peptonic Medical AB har med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 6:e november 2018 genomfört en kvittningsemission till Recall Capital Nordic AB AB av 2.375.120 nya aktier om 1,5 MSEK, per 2019-04-10. Som tidigare annonserats (2018-11-06) har Bolaget ingått en lånefacilitet med Recall Capital om 10 msek. Med stöd av låneavtalet […]

Year End Report January to December 2018

Period from January to December 2018 Peptonic Medical AB (publ) org nr 556776-3064 (www.aktietorget.se,  ticker: PMED) 2018 fourth quarter (Oct-Dec) Net sales of products KSEK 263 (0) Gross profit KSEK 137 (0), Gross margin 52% (0%) Incoming purchase orders KSEK 1 431 (0) Operating loss KSEK -4,572 (-4,753)  Loss per share SEK -0.06 (-0.11) Full year […]

Bokslutskommuniké januari-december 2018

Perioden januari – december 2018 Peptonic Medical AB (publ) org nr 556776-3064 (www.aktietorget.se, kortnamn: PMED) 2018 kvartal 4 (okt-dec) Omsättning produkter 263 (0) KSEK Bruttovinst 137 (0) KSEK, 52% (0%) Orderingång 1 431 (0) KSEK Rörelseresultat -4 572 (-4 753) KSEK Resultat per aktie -0,06 (-0,11) SEK Helåret 2018 (jan-dec) Omsättning produkter 383 (0) KSEK Bruttovinst […]

Peptonic Medical genomför en kvittningsemission till Recall Capital Nordic AB

Styrelsen i Peptonic Medical AB har med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 6:e november 2018 genomfört en kvittningsemission till Recall Capital Nordic AB AB av 2.375.120 nya aktier om 1,5 MSEK. Som tidigare annonserats (2018-11-06) har Bolaget ingått en lånefacilitet med Recall Capital om 10 msek. Med stöd av låneavtalet har styrelsen […]

Kundenkät visar kraftig symtomlindring bland dem som använder VagiVital®

Peptonic Medical (publ) (”Peptonic” eller ”Bolaget”) meddelar idag att resultaten från en nyligen genomförd undersökning bland kvinnor som använt visar på mycket god behandlingseffekt. Av de drygt tvåhundra VagiVital-användare som svarade på enkäten upplevde fler än tre fjärdedelar att de fått symtomlindring. Detta oberoende av hur länge de hade använt VagiVital®. Av dem som använt VagiVital® i […]

Customer survey confirms strong symptom relief among VagiVital® users

Peptonic Medical (publ) (“Peptonic” or “Company”) today announced that the results of a recently conducted survey among women that have used VagiVital® indicate a very strong treatment effect. Of more than two hundered respondents of the survey, three out of four reported symptom relief, regardless for how long they had used VagiVital®. Of those women who had used VagiVital® […]

PEPTONIC medical genomför en kvittningsemission till Recall Capital Nordic AB

Styrelsen i Peptonic Medical AB har med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 6:e november 2018 genomfört en kvittningsemission till Recall Capital Nordic AB AB av 2.192.270 nya aktier om 1,2 MSEK. Som tidigare annonserats (2018-11-06) har Bolaget ingått en lånefacilitet med Recall Capital om 10 msek. Med stöd av låneavtalet har styrelsen […]

Peptonic Medicals VagiVital® godkänd för apoteksdistribution i Sverige

Peptonic Medical AB (publ) (’Peptonic’ eller ’Bolaget’) meddelar idag att bolagets egenvårdsprodukt för behandling av vaginal atrofi och torrhet –  VagiVital®  – har godkänts för försäljning av Apoteket AB i dess butiker och nätbutik, av Apoteket Hjärtat i dess nätbutik och av Apoteksgruppen i gruppens ca 40 st fristående apoteksbutiker runt om i landet. – […]