Peptonic genomför riktad emission till Vidarstiftelsen

Peptonic Medical AB (‘Peptonic’ eller ‘Bolaget’) meddelar idag att man genomfört en riktad emission till Vidarstiftelsen. Emissionen omfattar 11 miljoner aktier till en teckningskurs om 2,00 kr per aktie. Teckningskursen är 1 öre över den volymvägda genomsnittskursen för Peptonics aktie under perioden 2019-11-13 – 2019-11-19. Totalt tillförs Bolaget 22 miljoner kr i denna emission.

– Vi är hedrade och tacksamma över att Vidarstiftelsen beslutat att investera i Peptonic, säger Hans von Celsing, styrelseordförande i Peptonic. Detta tillskott av kapital innebär att Bolaget kan accelerera sina marknadsaktiviteter och lanseringar, samt utveckling och utvärdering av nya produkter för att utöka sin produktportfölj.

Uttalande från Vidarstiftelsen;

– Vi tycker att Peptonics inriktning är viktig och att den fyller en stor funktion för att förbättra kvinnors hälsa. Det är för oss glädjande att kunna bidra till Peptonics fortsatta utveckling och med denna investering förstärka aktiviteten att tillgängliggöra Peptonics produkter. Vi har en stark tro på en fortsatt positiv utveckling av företaget och dess produktutveckling.

För mer information, kontakta:
Johan Inborr, VD
Mobil: +46 708 853 893
E-post: johan.inborr@peptonicmedical.se

Juhani Selvani
Mobil: +46 733 58 78 80
E-post: juhani@vidarstiftelsen.se

Denna information är sådan information som Peptonic Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 november 2019.


Om Vidarstiftelsen

Vidarstiftelsen är en allmännyttig stiftelse. Ändamålet ska förverkligas genom utdelningar till vetenskaplig forskning, beredande av undervisning och till utbildning, hälso- och sjukvård, kultur och miljövård mm. Avkastningen av kapitalet skall tjäna ovanstående ändamål.

Om VagiVital®

VagiVital® är en patentsökt hormonfri medicinteknisk produkt för behandling av symtom kopplade till vaginal atrofi (torra slemhinnor i slidan).

VagiVital® har genomgått ett kliniskt utvecklingsprogram i randomiserade, dubbelblinda studier och gett en kraftigt positiv behandlingseffekt – både på objektiva (t.ex. vaginalt pH och andel ytceller i vaginalslemhinnan) och subjektiva (mest besvärande symtom såsom vaginal torrhet, vaginal klåda och irritation, smärta vid samlag och smärta vid vattenkastning) parametrar. Behandlingseffekten är i paritet med de effekter som bl.a. påvisats för receptbelagda östrogenpreparat som finns på marknaden idag. Produkten har tolererats väl och den har inte gett några allvarliga biverkningar.

I juli 2018 lanserades VagiVital® som en receptfri egenvårdsprodukt i Sverige (se www.vagivital.se). Mer information finns på bolagets hemsida www.peptonicmedical.se

Om Peptonic Medical

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Vår vision är att erbjuda säkra och effektiva behandlingar för kvinnospecifika sjukdomar och medicinska tillstånd. Peptonic Medical lanserade VagiVital®i juli 2018. Detta är en hormonfri produkt för behandling av vaginal atrofi och vaginal torrhet.

I bolagets utvecklingsprogram finns även Vagitocin®- en produkt som innehåller oxytocin för behandling av vaginal atrofi. Utvecklingen av Vagitocin® har lagts på is i väntan på ny information avseende oxytocinets verkningsmekanism i denna indikation.

Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight www.spotlightstockmarket.com, (kortkod: PMED) i Stockholm.