Analys Peptonic Medical: Lyckad satsning på onlineförsäljningAnalys Peptonic Medical: Lyckad satsning på onlineförsäljning

Under pandemin har Peptonic ökat fokus på att växa sin digitala försäljning, och under Q1 ökade försäljningen i VagiVitals egna nätbutiker med 93%. Motsvarande siffra för Lunette, vars menskoppar funnits på marknaden längre, var +50%. Den lyckade satsningen på digital försäljning har vägt upp de utmaningar som funnits i den fysiska apotekshandeln.

Läs mer »
Ladda ner hela analysrapporten »

Klinisk studie med VagiVital® hos kvinnor som genomgår cancerbehandling och lider av vaginal atrofi nu publicerad hos Dove PressKlinisk studie publicerad med VagiVital® hos kvinnor som genomgår cancerbehandling och lider av vaginal atrofi

Peptonic Medical meddelar att den kliniska studien med VagiVital® nu är publicerad i publikationen Dove Press. Syftet med studien var att undersöka huruvida och i vilken utsträckning VagiVital® kan lindra symtom kopplade till vaginal atrofi hos kvinnor som tar aromatashämmande läkemedel (s.k. antiöstrogen), som ett led i sin cancerbehandling.

Pressmeddelande med studien »

Årsredovisning för verksamhetsåret 2020 är publicerad

Peptonic Medicals årsredovisning för verksamhetsåret 2020 är nu publicerad och finns tillgänglig att beställa eller ladda ner som PDF.

Beställ eller ladda ner årsredovisningen »

Analysguiden: Intervju med Peptonic MedicalAnalysguiden: Intervju med Peptonic Medical – “Vi ser goda tillväxtmöjligheter”

Analysguiden har träffat Johan Inborr, Vd på Peptonic Medical. Johan berättar om de senaste kvartalens händelser och företagets senaste förvärv, samt vilka möjligheter bolagets företrädesemission genererar.

Intervjun med Johan »

Peptonic Medical på Stora Aktiedagen Stockholm digitaltPeptonic Medical på Stora Aktiedagen Stockholm digitalt

Johan Inborr, VD i Peptonic Medical, presenterade bolaget på Stora Aktiedagen Stockholm digitalt den 1 december 2020.

Johans presentation »

PEPTONIC Medical AB offentliggör informationsmemorandum med anledning av förestående företrädesemission

Styrelsen i Peptonic Medical AB har, med anledning av Bolagets förestående företrädesemission om ca 25,4 MSEK som beslutades och offentliggjordes den 19 november 2020, upprättat ett informationsmemorandum. Sedan Bolaget offentliggjorde Företrädesemissionen har teckningsförbindelserna ökat och omfattar nu ca 14,8 % av Erbjudandet (tidigare 14,6 %).

Läs mer och ladda ner Investor Memorandum och anmälningssedel »

Leni Ekendahl på Kvinnokvällen LIVE den 27 augusti

Leni Ekendahl, styrelseledamot i Peptonic Medical, presenterade bolaget på Aktiespararnas aktivitet Kvinnokvällen LIVE.

Lenis presentation »

Kallelse till extra bolagsstämma den 28 juli 2020

Aktieägarna i PEPTONIC medical AB (publ), org.nr 556776-3064 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 28 juli 2020 kl.12.00 i Bolagets lokaler, Gustavslundsvägen 143, 167 51 Bromma.

Mer information »

Kommuniké från årssstämma i PEPTONIC medical AB

Årsstämma i Peptonic Medical AB (publ), hölls den 30 juni 2020 i Scandic Alviks konferenslokaler i Stockholm. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut på stämman »

VD Johan Inborr presenterar Peptonic på Småbolagsdagen

Johan Inborr presenterade bolaget på Småbolagsdagen i Stockholm den 8 juni

Johan Inborrs presentation »

VD Johan Inborr intervjuas av Analysguiden

Aktiespararna TV har träffat Johan Inborr för en analys av nuläget och Peptonics framtidsplaner.

Intervjun med Johan Inborr »

Peptonic på Småbolagsdagen den 3 juni

Den 3 juni arrangerade Aktiespararna Småbolagsdagen på Sheraton Hotel, Stockholm. Peptonic Medical deltog och VD Johan Inborr presenterade bolaget.

Johan Inborrs presentation »

Press releases & corporate news