Peptonics VagiVital® i utökad apoteksdistribution ​​​​​​​

Peptonic Medical AB (‘Peptonic’ eller ‘Bolaget’) meddelar idag att både Kronans Apotek och Apoteksgruppen beslutat att ta in Peptonics egenvårdsprodukt VagiVital® i 170 respektive 37 av sina apoteksbutiker runt om i landet fr.o.m. vecka 7 nästa år.

VagiVital® har man tidigare kunnat köpa på Apoteket Kronans nätbutik och som beställningsvara i Apoteksgruppens butiker, men nu förbättras alltså tillgängligheten genom att produkten kommer att finnas fysiskt på dessa butiker.

Förutom att VagiVital® finns att köpas hos Kronans Apotek och hos Apoteksgruppen, kan produkten även köpas i 280 av Apoteket ABs butiker, i Apoteket Hjärtats (www.apotekhjartat.se) och Kronans Apoteks(www.kronansapotek.se) nätbutiker och på Apotea (www.apotea.se) . Dessutom säljs VagiVital® on-line bl.a. på www.meds.se , www.apotek365.se , www.iapotek.se och på www.apohem.se.

Arbetet med att ytterligare förbättra tillgängligheten och utöka distributionen av VagiVital® till fler apoteksbutiker runt om i Sverige pågår för fullt. I Norge och Danmark säljs VagiVital® via egen nätbutik, medan produkten marknadsförs och säljs i Finland via Orion Pharma Oy, som marknadsför produkten under varumärket Femisan Vital.

För mer information, kontakta:
Johan Inborr, VD
Mobil: +46 708 853 893
E-post: johan.inborr@peptonicmedical.se

Denna information är sådan information som Peptonic Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 december 2019.

Om VagiVital®

VagiVital® är en hormonfri medicinteknisk produkt för behandling av symtom kopplade till vaginal atrofi (torra slemhinnor i slidan).

VagiVital® har genomgått ett kliniskt utvecklingsprogram i randomiserade, dubbelblinda studier och gett en kraftigt positiv behandlingseffekt – både på objektiva (t.ex. vaginalt pH och andel ytceller i vaginalslemhinnan) och subjektiva (mest besvärande symtom såsom vaginal torrhet, vaginal klåda och irritation, smärta vid samlag och smärta vid vattenkastning) parametrar. Behandlingseffekten är i paritet med de effekter som påvisats för de östrogenpreparat som finns på marknaden idag. Produkten har tolererats väl och den har inte gett några allvarliga biverkningar.

Peptonic Medical har lanserat VagiVital® som en receptfri egenvårdsprodukt i Norden och England. Mer information finns på bolagets hemsida www.peptonicmedical.se.

Om Peptonic Medical

Peptonic Medical AB (publ) är ett biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Vår vision är att erbjuda säkra och effektiva behandlingar för kvinnospecifika sjukdomar och medicinska tillstånd.

Peptonic Medical lanserade VagiVital® under 2018. Detta är en hormonfri produkt för behandling av vaginal atrofi.

I bolagets utvecklingsprogram finns även Vagitocin® – en produkt som innehåller oxytocin för behandling av vaginal atrofi. Utvecklingen av Vagitocin® har lagts på is i väntan på ny information avseende oxytocinets verkningsmekanism i denna indikation.

Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight (www.spotlightstockmarket.com).