Peptonics VagiVital® skall lanseras i Hong Kong

Peptonic Medical AB (‘Peptonic’ eller ‘Bolaget’) meddelar idag att man ingått ett avtal med Skyflair Asia om marknadsföring och försäljning av VagiVital® (’Produkten’) on-line i Hong Kong (SAR). Enligt avtalet kommer Skyflair Asia att ansvara för lagerhållning, logistik, betalningsservice och annonsering i olika lokala medier. Produkten finns i ett konsignationslager hos Skyflair Asia.

– Vi är väldigt glada att påbörja detta samarbete med Skyflair Asia, vilket betyder att vi snart kan lansera VagiVital® i Hong Kong, säger Johan Inborr, VD i Peptonic. Samarbetsformen med Skyflair Asia liknar den vi har i England.

Nätbutiken för VagiVital® i Hong Kong är under uppbyggnad och planeras att öppna under första kvartalet 2020. Partnerna har för avsikt att utöka distributionen t.ex. via de lokala apoteken så snart som möjligt därefter.

För mer information, kontakta:
Johan Inborr, VD
Mobil: +46 708 853 893
E-post: johan.inborr@peptonicmedical.se

Denna information är sådan information som Peptonic Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2019.


Om VagiVital®

VagiVital® är en hormonfri medicinteknisk produkt för behandling av symtom kopplade till vaginal atrofi (torra slemhinnor i slidan).

VagiVital® har genomgått ett kliniskt utvecklingsprogram i randomiserade, dubbelblinda studier och gett en kraftigt positiv behandlingseffekt – både på objektiva (t.ex. vaginalt pH och andel ytceller i vaginalslemhinnan) och subjektiva (mest besvärande symtom såsom vaginal torrhet, vaginal klåda och irritation, smärta vid samlag och smärta vid vattenkastning) parametrar. Behandlingseffekten är i paritet med de effekter som påvisats för de östrogenpreparat som finns på marknaden idag. Produkten har tolererats väl och den har inte gett några allvarliga biverkningar.

Peptonic Medical har lanserat VagiVital® som en receptfri egenvårdsprodukt i Norden och England. Mer information finns på bolagets hemsida www.peptonicmedical.se

Om Peptonic Medical

Peptonic Medical AB (publ) är ett biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Vår vision är att erbjuda säkra och effektiva behandlingar för kvinnospecifika sjukdomar och medicinska tillstånd.

Peptonic Medical lanserade VagiVital® under 2018. Detta är en hormonfri produkt för behandling av vaginal atrofi.

I bolagets utvecklingsprogram finns även Vagitocin® – en produkt som innehåller oxytocin för behandling av vaginal atrofi. Utvecklingen av Vagitocin® har lagts på is i väntan på ny information avseende oxytocinets verkningsmekanism i denna indikation.

Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight (www.spotlightstockmarket.com).