Peptonic Medical sänker tillfälligt priset på VagiVital®

Peptonic Medical meddelar idag att man sänkt priset på VagiVital® i sin egen nätbutik (www.vagivital.se). Detta för att kunderna skall kunna köpa produkten till ett lägre pris tills dess att apoteken igen kan tillhandahålla produkten.

VagiVital® har varit slutsåld i ett flertal apotek och nätapotek de senaste dagarna. Detta beror inte på att VagiVital® skulle vara slut hos Peptonic Medical utan på att apoteken inte varit förberedda på den snabbt växande efterfrågan på produkten. Peptonic Medical vill framhålla att det inte finns begränsningar i varken tillverknings- eller lagerhållningskapacitet avseende VagiVital®. Apoteken informerades i god tid inför reklamkampanjen på TV4:s kanaler, med uppmaningen att öka sina lager.

Den nu genomförda prissänkningen gäller denna vecka. Därefter förutses att apoteken igen har produkt att sälja till sina kunder.

Johan Inborr, VD
Telefon: + 46 708 853 893
E-post: johan.inborr@peptonicmedical.se


Om VagiVital®

VagiVital® är en patentsökt hormonfri medicinteknisk produkt för behandling av symtom kopplade till vaginal atrofi (torra slemhinnor i slidan).

VagiVital® har genomgått ett kliniskt utvecklingsprogram i randomiserade, dubbelblinda studier och gett en kraftigt positiv behandlingseffekt – både på objektiva (t.ex. vaginalt pH och andel ytceller i vaginalslemhinnan) och subjektiva (mest besvärande symtom såsom vaginal torrhet, vaginal klåda och irritation, smärta vid samlag och smärta vid vattenkastning) parametrar. Behandlingseffekten är i paritet med de effekter som bl.a. påvisats för receptbelagda östrogenpreparat som finns på marknaden idag. Produkten har tolererats väl och den har inte gett några allvarliga biverkningar.

I juli 2018 lanserades VagiVital® som en receptfri egenvårdsprodukt i Sverige (se www.vagivital.se). Mer information finns på bolagets hemsida www.peptonicmedical.se

Om Peptonic Medical

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Vår vision är att erbjuda säkra och effektiva behandlingar för kvinnospecifika sjukdomar och medicinska tillstånd. Peptonic Medical lanserade VagiVital® i juli 2018. Detta är en hormonfri produkt för behandling av vaginal atrofi och vaginal torrhet.

I bolagets utvecklingsprogram finns även Vagitocin® – en produkt som innehåller oxytocin för behandling av vaginal atrofi. Utvecklingen av Vagitocin® har lagts på is i väntan på ny information avseende oxytocinets verkningsmekanism i denna indikation.

Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight www.spotlightstockmarket.se, kortkod: PMED i Stockholm.