Peptonic Medical ingår avtal med Adexilis om distribution av VagiVital®

Peptonic Medical (publ) (“Peptonic” eller “Bolaget”) meddelade idag att man ingått ett avtal med Adexilis Service Kft (”Adexilis”) avseende marknadsföring, försäljning och distribution av VagiVital® i Ungern, Slovakien och Kroatien. Avtalet ger Adexilis exklusiva rättigheter att marknadsföra och sälja VagiVital®i ovan nämnda länder. I gengäld har Adexilis åtagit sig att köpa årliga mimimumkvantiteter av VagiVital® och står för alla kostnader för marknadsföring och distribution.

– Vi är mycket glada över att ha Adexilis som samarbetspartner -vår första på den europeiska kontinenten för VagiVital®, säger Dr Johan Inborr, VD i Peptonic Medical. Adexilis är ett snabbt växande bolag med innovativa produkter inom kvinnohälsa och väl utvecklade säljkanaler.

Adexilis planerar att lansera VagiVital® under första kvartalet 2020.

– Vi är stolta över att få representera VagiVital®i Ungern, Slovakien och Kroatien. Vi strävar till att erbjuda kvinnor innovativa och högkvalitativa produkter som avspeglar våra värderingar, säger Robert Karl, VD i Adexilis. VagiVital® är en viktig milstolpe för oss för att bli den mest pålitliga partnern för kvinnor och det skall bli spännande att erbjuda VagiVital® till en växande grupp kvinnor som inser värdet av hormonfria och effektiva behandlingar.

För mer information, kontakta:
Johan Inborr, VD
Mobil: +46 708 853 893
E-post: johan.inborr@peptonicmedical.se

Denna information är sådan information som Peptonic Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2019.


Om VagiVital®

VagiVital®är en patentsökt hormonfri medicinteknisk produkt för behandling av symtom kopplade till vaginal atrofi (torra slemhinnor i slidan).

VagiVital®har genomgått ett kliniskt utvecklingsprogram i randomiserade, dubbelblinda studier och gett en kraftigt positiv behandlingseffekt – både på objektiva (t.ex. vaginalt pH och andel ytceller i vaginalslemhinnan) och subjektiva (mest besvärande symtom såsom vaginal torrhet, vaginal klåda och irritation, smärta vid samlag och smärta vid vattenkastning) parametrar. Behandlingseffekten är i paritet med de effekter som bl.a. påvisats för receptbelagda östrogenpreparat som finns på marknaden idag. Produkten har tolererats väl och den har inte gett några allvarliga biverkningar.

I juli 2018 lanserades VagiVital®som en receptfri egenvårdsprodukt i Sverige (se www.vagivital.se). Mer information finns på bolagets hemsida www.peptonicmedical.se

Om Peptonic Medical

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Vår vision är att erbjuda säkra och effektiva behandlingar för kvinnospecifika sjukdomar och medicinska tillstånd. Peptonic Medical lanserade VagiVital®i juli 2018. Detta är en hormonfri produkt för behandling av vaginal atrofi och vaginal torrhet.

I bolagets utvecklingsprogram finns även Vagitocin®- en produkt som innehåller oxytocin för behandling av vaginal atrofi. Utvecklingen av Vagitocin® har lagts på is i väntan på ny information avseende oxytocinets verkningsmekanism i denna indikation.

Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight www.spotlightstockmarket.com, (kortkod: PMED) i Stockholm.

Om Adexilis

Adexilis är ett privatägt läkemedelsbolag som idkar regional representation, BioPartnering och konsultverksamhet. Huvudkontoret finns i Schweiz medan kontor finns i ett antal länder i östra Centraleuropa och i Mellanöstern tillsammans med lokala samarbetspartners.

En av bolagets grundpelare är kvinnohälsa – ett segment där vi agerar med ett kundcentrerat tänkesätt. Kunden kommer först i den komplexa värld vi lever i. Vi försöker förstå behoven hos våra kunder och erbjuder innovativa lösningar för att förbättra kundernas liv och affärer och bli en pålitlig partner och deras första val. Vi står för tydligt differentierade värderingar när det gäller de produkter vi representerar.

För mer information, gå till: www.adexilis.com