Peptonic Medical öppnar nätbutiker i Danmark och Norge för försäljning av VagiVital

Peptonic Medical AB (publ) (nedan ’Peptonic’ eller ’Bolaget’) meddelade idag att man i enlighet med tidigare aviserade planer (bl.a. i delårsrapporten den 16 augusti 2019) nu öppnat nätbutiker i Danmark och Norge för försäljning av VagiVital – Bolagets receptfria egenvårdsprodukt för behandling av vaginal atrofi och torrhet.

Peptonic ämnar genomföra lanseringen av VagiVital i Danmark och Norge i stort sätt som i Sverige d.v.s. genom att först få igång försäljningen via egen nätbutik och därmed bygga upp en kund- och erfarenhetsbas, för att därefter utvidga distributionen till apoteken. Marknadsföringen kommer även den att följa samma modell som i Sverge d.v.s. att i första hand använda sociala medier och PR för att nå kunderna.

Johan Inborr, VD
Telefon: + 46 708 853 893
E-post: johan.inborr@peptonicmedical.se


Om VagiVital®

VagiVital®är en patentsökt hormonfri medicinteknisk produkt för behandling av symtom kopplade till vaginal atrofi (torra slemhinnor i slidan).

VagiVital®har genomgått ett kliniskt utvecklingsprogram i randomiserade, dubbelblinda studier och gett en kraftigt positiv behandlingseffekt – både på objektiva (t.ex. vaginalt pH och andel ytceller i vaginalslemhinnan) och subjektiva (mest besvärande symtom såsom vaginal torrhet, vaginal klåda och irritation, smärta vid samlag och smärta vid vattenkastning) parametrar. Behandlingseffekten är i paritet med de effekter som bl.a. påvisats för receptbelagda östrogenpreparat som finns på marknaden idag. Produkten har tolererats väl och den har inte gett några allvarliga biverkningar.

I juli 2018 lanserades VagiVital®som en receptfri egenvårdsprodukt i Sverige (se www.vagivital.se). Mer information finns på bolagets hemsida www.peptonicmedical.se

Om Peptonic Medical

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Vår vision är att erbjuda säkra och effektiva behandlingar för kvinnospecifika sjukdomar och medicinska tillstånd. Peptonic Medical lanserade VagiVital®i juli 2018. Detta är en hormonfri produkt för behandling av vaginal atrofi och vaginal torrhet.

I bolagets utvecklingsprogram finns även Vagitocin®- en produkt som innehåller oxytocin för behandling av vaginal atrofi. Utvecklingen av Vagitocin® har lagts på is i väntan på ny information avseende oxytocinets verkningsmekanism i denna indikation.

Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight www.spotlightstockmarket.com, (kortkod: PMED) i Stockholm.