Shijiazhuang Yuanjia Biotechnology Co. Ltd. skall lansera Peptonic Medicals VagiVital® i Kina

Peptonic Medical (publ) (“Peptonic” eller “Bolaget”) meddelade idag att man ingått ett avtal med Shijiazhuang Yuanjia Biotechnology Co. Ltd. (’Yuanjia Bio’) avseende registrering, marknadsföring, försäljning och distribution av VagiVital® i folkrepubliken Kina. Avtalet ger Yuanjia Bio exklusiva rättigheter att registrera, marknadsföra och sälja VagiVital® i Kina. I gengäld har Yuanjia Bio åtagit sig att köpa årliga mimimumkvantiteter av VagiVital® och att stå för alla kostnader för registrering och kommersialisering av produkten. I samband med undertecknandet av avtalet betalar Yuanjia Bio 125,000 Euro till Peptonic som en initial delbetalning för första kommersiella beställningen av VagiVital® inför lanseringen. Ingen ytterligare information om de ekonomiska villkoren i avtalet kommer att ges.

– Det här är väldigt goda nyheter för Peptoinc, säger Johan Inborr, VD i Peptonic Medical. Yuanjia Bio har både resurserna och kompetensen för att framgångstrikt lansera VagiVital i Kina, så vi är både glada och stolta att ha dem som vår samarbetspartner.

Registreringsprocessen kan ta upp till 18 månader, ifall en lokal klinisk studie krävs. Under tiden kommer Yuanjia Bio att undersöka möjligheterna att sälja VagiVital® via den nätbaserade Cross Border E-Commerce (CBEC) -plattformen. Försäljning via CBEC är möjligt utan formellt godkännande i Kina och skulle framför allt göras i syfte att skapa medvetenhet kring varumärket bland målgruppen.

– Anledningen till att vi ingick detta avtal med Peptonic är att marknaden för produkter för behandling av vaginal atrofi har stor potential i Kina. Majoriteten av läkarna och patienterna har inga standardiserade behandlingsriktlinjer att tillgå och marknadspotentialen har därför inte helt utnyttjats. Vi är övertygade om att efter att vårt kompetenta marknadsteam har genomgått produktutbildningen, så kommer Peptonics VagiVital att erbjudas alla patienter i Kina som kan tänkas behöva den, säger Dr. Conghai Huang, VD i Yuanjia Bio.

Genom sin marknadsundersökning i Kina har Yuanjia Bio identifierat fyra primära patientgrupper för VagiVital®, inklusive bl.a. menopausala kvinnor och kvinnor som nyligen fött barn, om totalt ca 415 miljoner kvinnor. Marknaden för s.k. ’gynekologiska inflammationer’ i Kina uppskattades att nå en försäljning om 26,9 miljarder Yuan (ca 37 miljarder kronor) år 2018. Under perioden 2013 till 2017 växte denna marknad med 7,6% årligen.

För mer information, kontakta:
Johan Inborr, VD
Mobil: +46 708 853 893
E-post: johan.inborr@peptonicmedical.se

Denna information är sådan information som Peptonic Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 juli 2019.


Om VagiVital®

VagiVital® är en patentsökt hormonfri medicinteknisk produkt för behandling av symtom kopplade till vaginal atrofi (torra slemhinnor i slidan).

VagiVital® har genomgått ett kliniskt utvecklingsprogram i randomiserade, dubbelblinda studier och gett en kraftigt positiv behandlingseffekt – både på objektiva (t.ex. vaginalt pH och andel ytceller i vaginalslemhinnan) och subjektiva (mest besvärande symtom såsom vaginal torrhet, vaginal klåda och irritation, smärta vid samlag och smärta vid vattenkastning) parametrar. Behandlingseffekten är i paritet med de effekter som bl.a. påvisats för receptbelagda östrogenpreparat som finns på marknaden idag. Produkten har tolererats väl och den har inte gett några allvarliga biverkningar.

I juli 2018 lanserades VagiVital® som en receptfri egenvårdsprodukt i Sverige (se www.vagivital.se). Mer information finns på bolagets hemsida www.peptonicmedical.se

Om Peptonic Medical

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Vår vision är att erbjuda säkra och effektiva behandlingar för kvinnospecifika sjukdomar och medicinska tillstånd. Peptonic Medical lanserade VagiVital® i juli 2018. Detta är en hormonfri produkt för behandling av vaginal atrofi och vaginal torrhet.

I bolagets utvecklingsprogram finns även Vagitocin® – en produkt som innehåller oxytocin för behandling av vaginal atrofi. Utvecklingen av Vagitocin® har lagts på is i väntan på ny information avseende oxytocinets verkningsmekanism i denna indikation.

Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight www.spotlight.se , kortkod: PMED) i Stockholm.

För mer information, gå till: www.peptonicmedical.se

Om Shijiazhuang Yuanjia Biotechnology Co. Ltd.

Shijiazhuang Yuanjia Biotechnology Co. Ltd. (‘Yuanjia Bio’) är ett internationellt läkemedelsbolag grundat i Kina. Bolagets affärsidé är att introducera medicinska produkter som godkänts i Europa eller USA i Kina.

Yuanjia Bios högsta ledning kommer från Jiangxi Jiminkexin – ett av de tio största läkemedelsbolagen i Kina. Yuanjia Bio har sina egna professionella och erfarna arbetsteam inom klinik och produktregistrering och har en väl fungerande arbetsrelation till ’National Drug Evaluation Center’ och registreringsavdelningen inom läkemedelsverket i Kina (NMPA, tidigare CFDA). Yuanjia Bio har ett utmärkt marknadsförings- och försäljningsnätverk i Kina. Säljorganisationen täcker alla landets provinser och regioner inklusive ca 2000 sjukhus. Det är en säljorganisation med mycket erfarenhet och ett utmärkt facit vad gäller att bygga upp s.k. ’block buster’ produkter (produkter som säljer för mer än 1 miljard RMB (ca 1,4 miljarder SEK) per år). Yuanjia Bios ledning har lång erfarenhet av att framgångsrikt lansera produkter från utlandet på den kinesiska marknaden. Den har även värdefull erfarenhet av samarbeten med utländska företag, såsom licensavtalet 2017 med LIDDS AB (Uppsala) inom prostatacancer.