Peptonic Medical söker patentskydd för behandling av svampinfektioner och bakteriell vaginos

Peptonic Medical AB (publ) (’Peptonic’ eller ’bolaget’) meddelar i dag att Bolaget lämnat in en ansökan för att patentskydda behandling av genitala svampinfektioner och bakteriell vaginos med en modifierad VagiVital®-formulering. Bakgrunden till denna ansökan är bl.a. positiva resultat från in-vitro-studier som visar på en effektiv svampavdödande effekt. Kvinnor som lider av svampinfektion har spontant använt VagiVital® och berättat om goda resultat. I den nya formuleringen har de egenskaper förstärkts, som bedöms bidra till den positiva behandlingseffekten.

– Detta är en spännande vidareutveckling av VagiVital® -formuleringen, säger Johan Inborr, VD för Peptonic Medical. Det finns fortfarande inga effektiva och användarvänliga antibiotikafria behandlingar för vaginala svampinfektioner och bakteriell vaginos. Därför vill vi satsa på att utveckla en sådan.

Bolaget undersöker nu förutsättningarna för att genomföra en klinisk studie med kvinnor som är diagnostiserade med svampinfektion och bakteriell vaginos.

VagiVital® är en CE-märkt produkt och godkänt för behandling av symtom kopplade till vaginal atrofi (torra slemhinnor i slidan).

Patentansökan har lämnats in hos Patent och Registreringsverket i Sverige.

För mer information, kontakta:
Johan Inborr, VD
Mobil: +46 708 853 893
E-post: johan.inborr@peptonicmedical.se

Denna information är sådan information som Peptonic Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2020.


Om genitala svampinfektioner

Svampinfektion i underlivet drabbar ungefär tre av fyra kvinnor någon gång i livet. Antalet kvinnor som får återkommande svampinfektioner ökar. Det är ett ofarligt tillstånd som i många fall går över av sig själv.

Det finns många olika förklaringar till svampinfektion i underlivet som till exempel långvarig och oregelbunden menstruation, intensiv tvättning av underlivet, hormonförändringar (vid exempelvis graviditet), diabetes och nedsatt immunförsvar – det senare är vanligt efter exempelvis en antibiotikabehandling. Förutom de ”elaka” bakterier som avses behandlas med antibiotika slås nämligen de nyttiga mjölksyrebakterierna också ut. Det leder till en obalans i slidans bakterieflora vilket kan ge svampen fäste.

Vanliga symtom på svampinfektion är intensiv klåda, rodnad, sveda och ibland gulvita, luktfria flytningar. Svampsporer kan överföras vid samlag. Däremot är det inte säkert att detta utvecklas till en infektion. Bakteriell obalans, även kallad bakteriell vaginos, kan kvinnor i alla åldrar drabbas av. Den exakta orsaken är inte känd. Man vet inte om det beror på en infektion eller om det är en förändrad miljö i slidan som påverkar den naturliga balansen. Vid överdriven hygien, antibiotikabehandling eller vid utdragen menstruation kan det uppstå en obalans. Trånga byxor, stringtrosor och starkt parfymerade tvålar kan också påverka negativt. (källa: https://www.doktorn.com/artikel/svamp-i-underlivet-eller-bakteriell-obalans-orsak-symtom-och-behandling/)

Den globala marknaden för behandling av vaginala svampinfektioner beräknas till 987,2 miljoner US dollar 2020 och förväntas öka till 1 420,1 miljoner US dollar 2027, vilket innebär en årlig tillväxt på 5,3% under 2020-2027. (Källa: Report on Global Vaginal Fungi Infections Treatment Market by Coherent Market Insights, 2020)

Enligt en artikel som publicerades i Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) i februari 2020 är vulvovaginal candidos (VVC) den vanligaste mänskliga candidainfektionen och cirka 75% kvinnor drabbas av den minst en gång under sin livstid. Vidare lider cirka 8% kvinnor över hela världen av återkommande vulvovaginal candidiasis (RVVC).

Segmentet för topikal behandling av svampinfektioner på den globala marknaden värderas till 271,1 MUSD år 2020 och förväntas öka till 357,6 MUSD fram till 2027 och uppvisa en årlig tillväxt på 4,0% i medeltal under perioden 2020-2027. Det beräknas utgöra en marknadsandel på 27,5% av hela marknaden år 2020 och förväntas utgöra en andel på 25,2% fram till 2027. Det topikala segmentet inkluderar svampdödande krämer och salvor som indikerats för behandling av vaginala svampinfektioner. (Källa: Report on Global Vaginal Fungi Infections Treatment Market by Coherent Market Insights, 2020).

Om VagiVital®

VagiVital® är en patentsökt hormonfri medicinteknisk produkt för behandling av symtom kopplade till vaginal atrofi (torra slemhinnor i slidan). VagiVital® har genomgått ett kliniskt utvecklingsprogram i randomiserade, dubbelblinda studier och gett en kraftigt positiv behandlingseffekt – både på objektiva (t.ex. vaginalt pH och andel ytceller i vaginalslemhinnan) och subjektiva (mest besvärande symtom såsom vaginal torrhet, vaginal klåda och irritation, smärta vid samlag och smärta vid vattenkastning) parametrar. Behandlingseffekten är i paritet med de effekter som bl.a. påvisats för receptbelagda östrogenpreparat som finns på marknaden idag. Produkten har tolererats väl och den har inte gett några allvarliga biverkningar.

I juli 2018 lanserades VagiVital® som en receptfri egenvårdsprodukt i Sverige (se www.vagivital.se). Mer information finns på bolagets hemsida www.peptonicmedical.se

Om Peptonic Medical

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Bolagets vision är att erbjuda säkra och effektiva behandlingar för kvinnospecifika sjukdomar och medicinska tillstånd, samt produkter som bidrar till ökad hållbarhet och bättre livskvalitet. Peptonic Medical lanserade VagiVital® i juli 2018. Detta är en hormonfri produkt för behandling av vaginal atrofi och vaginal torrhet.

I bolagets utvecklingsprogram finns även Vagitocin® – en produkt som innehåller oxytocin för behandling av vaginal atrofi. Utvecklingen av Vagitocin® har lagts på is i väntan på ny information avseende oxytocinets verkningsmekanism i denna indikation.

Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight www.spotlightstockmarket.com, (kortkod: PMED) i Stockholm.

För mer information, besök www.peptonicmedical.se