Ny kundenkät visar igen på kraftig symtomlindring bland dem som använder VagiVital®​​​​​​​

Peptonic Medical (publ) (‘Peptonic’ eller ‘Bolaget’) meddelar idag att resultaten från en undersökning som genomfördes under våren/försommaren bland kvinnor som använt VagiVital visar på stor nöjdhet och mycket god behandlingseffekt. Av de närmare ett hundra VagiVital-användare som svarade på enkäten upplevde 83% att de fått symtomlindring. Dessa hade använt VagiVital i minst en månad.

– De här resultaten är väldigt glädjande och bekräftar det vi sett i tidigare kundundersökningar och i de kliniska studierna d.v.s att VagiVital ger mycket bra symtomlindring för dem som lider av vaginal atrofi eller torrhet, säger Johan Inborr, VD i Peptonic Medical.

Bland dem som svarade använde ca 1/3 VagiVital varannan dag och ca 1/3 var tredje dag efter den första månaden (med daglig dosering). Av dem som tidigare använt en annan produkt meddelade hela 89% att de ’mycket troligt’ skulle rekommendera VagiVital till en väninna.

Enkätsvaren har behandlats anonymt.

För mer information, kontakta:
Johan Inborr, VD
Mobil: +46 708 853 893
E-post: johan.inborr@peptonicmedical.se

Denna information är sådan information som Peptonic Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2020.


Om VagiVital®

VagiVital® är en patentsökt hormonfri medicinteknisk produkt för behandling av symtom kopplade till vaginal atrofi (torra slemhinnor i slidan).

VagiVital® har genomgått ett kliniskt utvecklingsprogram i randomiserade, dubbelblinda studier och gett en kraftigt positiv behandlingseffekt – både på objektiva (t.ex. vaginalt pH och andel ytceller i vaginalslemhinnan) och subjektiva (mest besvärande symtom såsom vaginal torrhet, vaginal klåda och irritation, smärta vid samlag och smärta vid vattenkastning) parametrar. Behandlingseffekten är i paritet med de effekter som bl.a. påvisats för receptbelagda östrogenpreparat som finns på marknaden idag. Produkten har tolererats väl och den har inte gett några allvarliga biverkningar.

I juli 2018 lanserades VagiVital® som en receptfri egenvårdsprodukt i Sverige (se www.vagivital.se). Mer information finns på bolagets hemsida www.peptonicmedical.se

Om Peptonic Medical

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Vår vision är att erbjuda säkra och effektiva behandlingar för kvinnospecifika sjukdomar och medicinska tillstånd. Peptonic Medical lanserade VagiVital® i juli 2018. Detta är en hormonfri produkt för behandling av vaginal atrofi och vaginal torrhet.

I bolagets utvecklingsprogram finns även Vagitocin® – en produkt som innehåller oxytocin för behandling av vaginal atrofi. Utvecklingen av Vagitocin® har lagts på is i väntan på ny information avseende oxytocinets verkningsmekanism i denna indikation.

Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight www.spotlightstockmarket.se, kortkod: PMED) i Stockholm.