Klinisk studie med VagiVital® visar på signifikant symptomlindring hos kvinnor som genomgår cancerbehandling och lider av vaginal atrofi

Peptonic Medical (publ) (‘Peptonic’ eller ‘Bolaget’) informerar idag om resultaten av den senaste kliniska studien med VagiVital®. Syftet med studien var att undersöka huruvida och i vilken utsträckning VagiVital® kan lindra symtom kopplade till vaginal atrofi hos kvinnor som tar aromatashämmande läkemedel (s.k. antiöstrogen), som ett led i sin cancerbehandling.

Resultaten visar på kraftig lindring av de mest besvärande symtomen såsom vaginal torrhet, klåda och samlagssmärta. Dessutom sjönk vaginalt pH som en följd av behandlingen med VagiVital®. Samtliga förbättringar var statistiskt signifikanta (p<0,001) och magnituden av förbättringarna var på minst samma nivå som i tidigare kliniska studier med VagiVital®.

– Studien har genomförts på en grupp kvinnor med synnerligen svåra symtom på grund av sin medicinering och det känns mycket bra att kunna erbjuda denna grupp en hormonfri symtomlindring som kliniskt bevisat fungerar. Vi är glada över att genom ännu en klinisk studie kunna bekräfta den symptomlindrande effekten VagiVital® har på vaginal atrofi, säger Johan Inborr, VD i Peptonic Medical.

Studien genomfördes på Karolinska Universitetsjukhuset och pågick under 12 veckor med 2 veckors uppföljning. Patientgruppen som studerades bestod av 32 kvinnor i åldern 40 till 82 år som alla hade behandlats för sin hormonberoende cancer och stod på behandling med aromatashämmande läkemedel och som på grund av detta uppvisar symtom på vaginal atrofi. Dessa kvinnor är kontraindicerade för behandling med östrogener och andra hormoner.

I undersökningen mättes primärt förändringen i det symptom på vaginal atrofi som respektive patient upplevde som mest besvärande i självskattningstest. De symtom, kopplade till vaginal atrofi, som mättes var bland annat dyspareuni (smärta vid samlag), vaginal torrhet, vaginal irritation och klåda samt dysuri (smärta vid urinering). Sekundärt mättes förändringen i vaginalt pH som en objektiv parameter. Patienterna behandlades med en dos VagiVital® per dag under 12 veckor.

För mer information, kontakta:
Johan Inborr, VD
Mobil: +46 708 853 893
E-post: johan.inborr@peptonicmedical.se

Denna information är sådan information som Peptonic Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 september 2020.


Om VagiVital®

VagiVital® är en patentsökt hormonfri medicinteknisk produkt för behandling av symtom kopplade till vaginal atrofi (torra slemhinnor i slidan).

VagiVital® har genomgått ett kliniskt utvecklingsprogram i randomiserade, dubbelblinda studier och gett en kraftigt positiv behandlingseffekt – både på objektiva (t.ex. vaginalt pH och andel ytceller i vaginalslemhinnan) och subjektiva (mest besvärande symtom såsom vaginal torrhet, vaginal klåda och irritation, smärta vid samlag och smärta vid vattenkastning) parametrar. Behandlingseffekten är i paritet med de effekter som bl.a. påvisats för receptbelagda östrogenpreparat som finns på marknaden idag. Produkten har tolererats väl och den har inte gett några allvarliga biverkningar.

I juli 2018 lanserades VagiVital® som en receptfri egenvårdsprodukt i Sverige (se www.vagivital.se). Mer information finns på bolagets hemsida www.peptonicmedical.se

Om Peptonic Medical

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Vår vision är att erbjuda säkra och effektiva behandlingar för kvinnospecifika sjukdomar och medicinska tillstånd. Peptonic Medical lanserade VagiVital® i juli 2018. Detta är en hormonfri produkt för behandling av vaginal atrofi och vaginal torrhet.

I bolagets utvecklingsprogram finns även Vagitocin® – en produkt som innehåller oxytocin för behandling av vaginal atrofi. Utvecklingen av Vagitocin® har lagts på is i väntan på ny information avseende oxytocinets verkningsmekanism i denna indikation.

Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight (www.spotlightstockmarket.se, kortkod: PMED) i Stockholm.