Interim Report Period from January 2018 to September 2018

2018 Third quarter (Jul-Sep) Operating loss KSEK -3,420 (-2,969) Loss per share SEK -0.04 (-0.07) First nine months 2018 (Jan-Sep) Operating loss KSEK -9,739 (-8,209) Loss per share SEK -0.11 (-0.19) Financial information Net sales – Sales of products for the third quarter were KSEK 120 (0). Sales of products for the first nine months were […]

Delårsrapport för perioden januari 2018 – september 2018

2018 Kvartal 3 (jul-sep) Rörelseresultat -3 420 (-2 969) KSEK Resultat per aktie -0,04 (-0,07) SEK 2018 Första tre kvartalen (jan-sep) Rörelseresultat -9 739 (-8 209) KSEK Resultat per aktie -0,11 (-0,19) SEK Finansiell information Intäkter – Försäljning av varor uppgick under tredje kvartalet till 120 (0) KSEK. Första nio månaderna uppgick varuförsäljningen till 120 (0) […]

Kommuniké från extra bolagsstämma i Peptonic Medical AB (publ)

Peptonic Medical AB (publ) (’Peptonic’ eller ’Bolaget’) meddelar idag att styrelsens förslag enligt kallelsen till extra bolagstämman som hölls den 6 november 2018 godkändes enhälligt. Bemyndigandet ger styrelsen i Peptonic möjlighet att vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller […]

Peptonic Medical AB (publ) ingår avtal om lånefinansiering med Recall Capital

Stockholm den 6 november 2018 –  Peptonic Medical AB (publ) (’Peptonic’ eller ’Bolaget’) meddelar idag att har idag ingått ett låneavtal med Recall Capital (www.recallcapital.se) som möjliggör stärkt rörelsekapital till Bolaget. Lånet kan återbetalas med kontanter, genom en riktad nyemission till Recall Capital med betalning genom kvittning eller genom en kombination av dessa. Låneavtalet med Recall […]

Kallelse till extra bolagsstämma i Peptonic Medical AB (PUBL)

Aktieägarna i PEPTONIC medical AB (publ), org.nr 556776-3064 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 6 november 2018 kl.10.00 i Scandic Alvik Konferens lokaler, Gustavlundsvägen 153, 167 51 Bromma. Anmälan med mera Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 30 oktober […]

Peptonic Medical receives order from Orion Pharma worth over one million SEK

Stockholm 3rd October 2018 – Peptonic Medical AB (publ) (’Peptonic’) or (’Company’) today announced that it has received a launch order for the Finnish version of VagiVital® from Orion Pharma. The value of the order is in excess of one million SEK, and it shall be delivered by the end of this year. This is […]

Peptonic Medical erhåller miljonorder från Orion Pharma

Stockholm den 3 oktober 2018 – Peptonic Medical AB (publ) (’Peptonic’ eller ’Bolaget’) meddelar idag att man erhållit första beställningen från Orion Pharma av den finländska versionen av VagiVital® inför lanseringen. Värdet av beställningen uppgår till över en miljon kronor och leveransen skall ske under innevarande år. Detta är ännu en historisk milstolpe i Peptonic. […]

Prelansering av VagiVital® löper enligt plan – försäljning på egen nätbutik över förväntan

Peptonic Medical AB (publ) (’Peptonic’ eller ’Bolaget’) meddelar idag att försäljningen av VagiVital® från den egna webbutiken hittills har utvecklats över förväntan. Prelanseringen påbörjades i juli och fram till sista september uppgick försäljningen till närmare 120 000 kr. Prelanseringsfasen på egen webbutik är en mycket viktig del av vårt arbete att ta VagiVital® till marknaden på […]