Prelansering av VagiVital® löper enligt plan – försäljning på egen nätbutik över förväntan

Peptonic Medical AB (publ) (’Peptonic’ eller ’Bolaget’) meddelar idag att försäljningen av VagiVital® från den egna webbutiken hittills har utvecklats över förväntan. Prelanseringen påbörjades i juli och fram till sista september uppgick försäljningen till närmare 120 000 kr.

Prelanseringsfasen på egen webbutik är en mycket viktig del av vårt arbete att ta VagiVital® till marknaden på bästa sätt. Vaginal hälsa är ett tabubelagt område och många kvinnor upplever det väldigt pinsamt att tala om sina problem och söka efter hjälp. En egen webbutik med kommunikation i sociala medier ger oss möjlighet att effektivt testa budskap, tonalitet och annonskanaler. Vi når och möter våra kunder på ett inspirerande och tilltalande sätt och upplever att riktningen är den rätta, säger Johan Inborr, VD i Peptonic Medical. Att återköpsfrekvensen ökar stadigt tyder på nöjda kunder.

Det vi lär oss i prelanseringsarbetet kommer att ligga till grund för en effektiv lansering i fler distributionskanaler. Arbetet med att erbjuda VagiVital® i flera distributionskanaler och att därmed nå ut och hjälpa många fler kvinnor går framåt. Ett viktigt steg i detta arbete är att Peptonic Medical har godkänts i den kvalitetssäkring som Oriola AB utför för ett flertal apotekskedjors räkning.

För mer information, kontakta:

Johan Inborr, VD
Mobil: +46 708 853 893
E-post: johan.inborr@peptonicmedical.se

Denna information är sådan information som Peptonic Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 oktober 2018.


Om VagiVital®
VagiVital® är en hormonfri medicinteknisk produkt för behandling av symtom kopplade till vaginal atrofi (torra slemhinnor i slidan).

VagiVital® har genomgått ett kliniskt utvecklingsprogram i randomiserade, dubbelblinda studier och gett en kraftigt positiv behandlingseffekt – både på objektiva (t.ex. vaginalt pH och andel ytceller i vaginalslemhinnan) och subjektiva (mest besvärande symtom såsom vaginal torrhet, vaginal klåda och irritation, smärta vid samlag och smärta vid vattenkastning) parametrar. Behandlingseffekten är i paritet med de effekter som påvisats för de östrogenpreparat som finns på marknaden idag. Produkten har tolererats väl och den har inte gett några allvarliga biverkningar.

Peptonic Medical har för avsikt att lansera VagiVital® som en receptfri egenvårdsprodukt. Mer information finns att läsa på sidan Products.

Om Peptonic Medical
Peptonic Medical AB (publ) är ett biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Vår vision är att erbjuda säkra och effektiva behandlingar för kvinnor som lider av vaginal atrofi (VA) i samband med eller efter klimakteriet.

Peptonic Medical lanserar VagiVital® under 2018. Detta är en hormonfri produkt för behandling av vaginal atrofi.

I bolagets utvecklingsprogram finns även Vagitocin® – en produkt som innehåller oxytocin för behandling av vaginal atrofi. Utvecklingen av Vagitocin® har lagts på is i väntan på ny information avseende oxytocinets verkningsmekanism i denna indikation.

Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Aktietorget (www.aktietorget.se, kortkod: PMED) i Stockholm.