Peptonic Medical erhåller miljonorder från Orion Pharma

Stockholm den 3 oktober 2018 – Peptonic Medical AB (publ) (’Peptonic’ eller ’Bolaget’) meddelar idag att man erhållit första beställningen från Orion Pharma av den finländska versionen av VagiVital® inför lanseringen. Värdet av beställningen uppgår till över en miljon kronor och leveransen skall ske under innevarande år.

Detta är ännu en historisk milstolpe i Peptonic. Att Orion Pharma lanserar Peptonics receptfria produkt för behandling av vaginal torrhet är ett fantastiskt betyg på produktens kliniska dokumentation och kvalitet, säger Johan Inborr, VD i Peptonic Medical. Snart kan kvinnorna i Finland erbjudas en ny, hormonfri och effektiv behandling för vaginal torrhet.

Orion Pharma kommer att marknadsföra VagiVital® under sitt eget varumärke i Finland. Distributionen sker via apoteken och apotekens nätbutiker.

För mer information, kontakta:

Johan Inborr, VD
Mobil: +46 708 853 893
E-post: johan.inborr@peptonicmedical.se

Denna information är sådan information som Peptonic Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 oktober 2018.


Om VagiVital®
VagiVital® är en hormonfri medicinteknisk produkt för behandling av symtom kopplade till vaginal atrofi (torra slemhinnor i slidan).

VagiVital® har genomgått ett kliniskt utvecklingsprogram i randomiserade, dubbelblinda studier och gett en kraftigt positiv behandlingseffekt – både på objektiva (t.ex. vaginalt pH och andel ytceller i vaginalslemhinnan) och subjektiva (mest besvärande symtom såsom vaginal torrhet, vaginal klåda och irritation, smärta vid samlag och smärta vid vattenkastning) parametrar. Behandlingseffekten är i paritet med de effekter som påvisats för de östrogenpreparat som finns på marknaden idag. Produkten har tolererats väl och den har inte gett några allvarliga biverkningar.

Peptonic Medical har för avsikt att lansera VagiVital® som en receptfri egenvårdsprodukt. Mer information finns att läsa på sidan Products.

Om Peptonic Medical
Peptonic Medical AB (publ) är ett biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Vår vision är att erbjuda säkra och effektiva behandlingar för kvinnor som lider av vaginal atrofi (VA) i samband med eller efter klimakteriet.

Peptonic Medical lanserar VagiVital® under 2018. Detta är en hormonfri produkt för behandling av vaginal atrofi.

I bolagets utvecklingsprogram finns även Vagitocin® – en produkt som innehåller oxytocin för behandling av vaginal atrofi. Utvecklingen av Vagitocin® har lagts på is i väntan på ny information avseende oxytocinets verkningsmekanism i denna indikation.

Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Aktietorget (www.aktietorget.se, kortkod: PMED) i Stockholm.