Peptonic Medical söker patentskydd för en intimtvätt baserad på VagiVital®

Peptonic Medical AB (publ) (’Peptonic’ eller ’Bolaget’) meddelar i dag att Bolaget lämnat in en ansökan för att patentskydda en intimtvätt baserad på VagiVital® och en selekterad olja.

Intimmarknaden och antalet användningsområden inom kategorin växer. Till de delar som växer snabbast hör intimtvättar, vilka i stort kan delas in i tvål och olja. En utmaning med en intimtvätt är att göra rent, men inte ställa till med några problem i ett väldigt känsligt område. Peptonic har identifierat en möjlighet möta upp detta behov med en intim tvättgel baserad på den mycket skonsamma och vattenbaserade gelen i VagiVital® i kombination med en olja. Kombinationen skulle ge produkten en unik position på marknaden varför också en patentansökan lämnats in.

– Att kunna stabilisera en vattenbaserad gel som VagiVital® med en olja på detta sätt är unikt och ger oss förutsättningar att erbjuda marknaden en helt ny typ av skonsam och vårdande tvättgel, säger Johan Inborr, VD för Peptonic Medical. Det blir ett välkommet tillskott under varumärket VagiVital®.

VagiVital® är en CE-märkt produkt och godkänt för behandling av symtom kopplade till vaginal atrofi (torra slemhinnor i slidan).

Patentansökan har lämnats in hos Patent och Registreringsverket i Sverige.

För mer information, kontakta:
Johan Inborr, VD
Mobil: +46 708 853 893
E-post: johan.inborr@peptonicmedical.se

Denna information är sådan information som Peptonic Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2020.


Om VagiVital®

VagiVital® är en patentsökt hormonfri medicinteknisk produkt för behandling av symtom kopplade till vaginal atrofi (torra slemhinnor i slidan).

VagiVital® har genomgått ett kliniskt utvecklingsprogram i randomiserade, dubbelblinda studier och gett en kraftigt positiv behandlingseffekt – både på objektiva (t.ex. vaginalt pH och andel ytceller i vaginalslemhinnan) och subjektiva (mest besvärande symtom såsom vaginal torrhet, vaginal klåda och irritation, smärta vid samlag och smärta vid vattenkastning) parametrar. Behandlingseffekten är i paritet med de effekter som bl.a. påvisats för receptbelagda östrogenpreparat som finns på marknaden idag. Produkten har tolererats väl och den har inte gett några allvarliga biverkningar.

I juli 2018 lanserades VagiVital® som en receptfri egenvårdsprodukt i Sverige (se www.vagivital.se). Mer information finns på bolagets hemsida www.peptonicmedical.se

Om Peptonic Medical

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Vår vision är att erbjuda säkra och effektiva behandlingar för kvinnospecifika sjukdomar och medicinska tillstånd. Peptonic Medical lanserade VagiVital® i juli 2018. Detta är en hormonfri produkt för behandling av vaginal atrofi och vaginal torrhet.

I bolagets utvecklingsprogram finns även Vagitocin® – en produkt som innehåller oxytocin för behandling av vaginal atrofi. Utvecklingen av Vagitocin® har lagts på is i väntan på ny information avseende oxytocinets verkningsmekanism i denna indikation.

Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight www.spotlightstockmarket.se, kortkod: PMED) i Stockholm.