Peptonic Medical söker patentskydd för behandling av vestibulit med VagiVital®

Peptonic Medical AB (publ) meddelar i dag att Bolaget lämnat in en ansökan för att patentskydda behandling av vestibulit med bolagets egenvårdsprodukt VagiVital®. Bakgrunden till denna potentiella indikationsutvidgning för VagiVital® är den symtomlidring VagiVital® ger, som så många som lider av vestibulit har vittnat om. I en enkätundersökning som nyligen genomfördes bland kvinnor som diagnostiserats med vestibulit minskade andelen med ’allvarliga’ och ’outhärdliga’ besvär från 71% till 24% efter behandling med VagiVital® i minst en månad.

– Resultaten var väldigt glädjande, rentav förvånande bra, säger Johan Inborr, VD för Peptonic Medical.

Bolaget undersöker nu förutsättningarna för att genomföra en klinisk studie med kvinnor som är diagnostiserade med vestibulit.

VagiVital® är en CE-märkt produkt och godkänt för behandling av symtom kopplade till vaginal atrofi (torra slemhinnor i slidan).

Patentansökan har lämnats in hos Patent och Registreringsverket i Sverige.

För mer information, kontakta:
Johan Inborr, VD
Mobil: +46 708 853 893
E-post: johan.inborr@peptonicmedical.se

Denna information är sådan information som Peptonic Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2020.


Om vestibulit

Vestibulit (lokaliserad provocerad vulvodyni), eller så kallad vestibulodyni, är en sjukdom som innebär smärta vid beröring av slemhinnan kring slidöppningen. Denna sjukdom har ofta en negativ inverkan på individens välmående, relationer och livskvalitet. Den angivna prevalensen av vestibulit varierar mellan olika studier, som visar på en prevalens från 3–28 procent i olika populationer. I Sverige är prevalensen inte fastställd. Vestibulit är till stor del en uteslutningsdiagnos som baseras på den enskilda kvinnans historia av långvarig vulvasmärta och/eller samlagssmärta samt klinisk undersökning. Eftersom diagnosticering av vestibulit kan skilja sig i den kliniska vardagen kan förekomsten av vestibulit vara underrapporterad (Källa: www.socialstyrelsen.se, juni 2018. Artikelnummer 2018-6-16).

Om VagiVital®

VagiVital® är en patentsökt hormonfri medicinteknisk produkt för behandling av symtom kopplade till vaginal atrofi (torra slemhinnor i slidan). VagiVital® har genomgått ett kliniskt utvecklingsprogram i randomiserade, dubbelblinda studier och gett en kraftigt positiv behandlingseffekt – både på objektiva (t.ex. vaginalt pH och andel ytceller i vaginalslemhinnan) och subjektiva (mest besvärande symtom såsom vaginal torrhet, vaginal klåda och irritation, smärta vid samlag och smärta vid vattenkastning) parametrar. Behandlingseffekten är i paritet med de effekter som bl.a. påvisats för receptbelagda östrogenpreparat som finns på marknaden idag. Produkten har tolererats väl och den har inte gett några allvarliga biverkningar.

I juli 2018 lanserades VagiVital® som en receptfri egenvårdsprodukt i Sverige (se www.vagivital.se). Mer information finns på bolagets hemsida www.peptonicmedical.se

Om Peptonic Medical

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Vår vision är att erbjuda säkra och effektiva behandlingar för kvinnospecifika sjukdomar och medicinska tillstånd. Peptonic Medical lanserade VagiVital® i juli 2018. Detta är en hormonfri produkt för behandling av vaginal atrofi och vaginal torrhet.

I bolagets utvecklingsprogram finns även Vagitocin® – en produkt som innehåller oxytocin för behandling av vaginal atrofi. Utvecklingen av Vagitocin® har lagts på is i väntan på ny information avseende oxytocinets verkningsmekanism i denna indikation.

Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight www.spotlightstockmarket.se, kortkod: PMED) i Stockholm.