Delårsrapport för perioden januari 2021 – september 2021

Peptonic Medical AB (publ) org nr 556776-3064 (www.spotlightstockmarket.com, kortnamn: PMED). Koncern, Lune Group OY är inkluderad från och med 2020-06-03 2021 kvartal 3 (jul-sep) Omsättning produkter 7 234 (9 260) KSEK Bruttovinst 4 493 (6 228) KSEK, 62% (67%) Rörelseresultat -9 853 (-7 264) KSEK  Resultat per aktie -0,05 (-0,04) SEK 2021 första 9 månaderna […]

Interim report period from January 2021 to September 2021

Lune Group OY incl subsidiary is consolidated in the group from 2020-06-03 Peptonic Medical AB (publ) org nr 556776-3064 (www.spotlightstockmarket.com ticker: PMED) Group, Lune Group OY incl subsidiary is included from 2020-06-03 2021 third quarter (Jul-Sep) Net sales of products KSEK 7,234 (9,260) Gross profit KSEK 4,493 (6,228), Gross margin 62% (67%) Operating loss KSEK […]

Peptonic Medical avser genomföra en företrädesemission om ca 42 MSEK och upptar lånefinansiering

Peptonic Medical AB (publ) (“PMED” eller “Bolaget”) offentliggör idag den 4 november 2021 avsikten att genomföra en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO1 (”Unit”) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (“Företrädesemissionen”). Emissionslikviden från Företrädesemissionen och Teckningsoptionerna ska huvudsakligen användas för förvärvet av Common Sense, för fortsatt kommersiell lansering och internationell expansion av […]

Peptonic ingår tilläggsavtal med Orion Corporation gällande distribution av Peptonics intimtvätt i Finland

Peptonic Medical (publ) meddelar idag att man tecknat ett tilläggsavtal med Orion Corporation i Finland. Tilläggsavtalet avser Peptonics Moisturizing V Cleanser för den finska marknaden där produkten kommer att säljas under Orions eget varumärke Femisan®️. Orion Corporation har sålt Peptonics aktivgel mot vaginal atrofi under varumärket Femisan®️ Vital sedan våren 2019. Då Orions försäljning primärt […]

Peptonic signs contract amendment with Orion Corporation regarding the distribution of Peptonic’s intimate wash in Finland

Peptonic Medical (publ) today announced that the company has signed a contract amendment with Orion Corporation in Finland. The amendment concerns Peptonic’s Moisturizing V Cleanser for the Finnish market where the product will be sold under Orion’s own brand Femisan®️. Orion Corporation has been selling Peptonic’s gel for the treatment of vaginal atrophy under the […]