Peptonic ingår tilläggsavtal med Orion Corporation gällande distribution av Peptonics intimtvätt i Finland

Peptonic Medical (publ) meddelar idag att man tecknat ett tilläggsavtal med Orion Corporation i Finland. Tilläggsavtalet avser Peptonics Moisturizing V Cleanser för den finska marknaden där produkten kommer att säljas under Orions eget varumärke Femisan®️.

Orion Corporation har sålt Peptonics aktivgel mot vaginal atrofi under varumärket Femisan®️ Vital sedan våren 2019. Då Orions försäljning primärt görs genom distribution i fysiska apotek har försäljningen påverkats negativt under pandemin. Emellertid, Orion ser ånyo ljusningar i marknaden och då man är mycket nöjda med gelen mot atrofi utökas nu sortimentet med Peptonics intimtvätt, i Sverige såld under namnet VagiVital®️ Moisturizing V Cleanser.

– Vi är självklart mycket glada att Orion vill utöka samarbetet med Peptonic, det är ett viktigt kvitto på att arbetet med att bredda portföljen ökar vår attraktionskraft. Fler internationella partners är viktigt för Peptonics utveckling, det utökade samarbetet med Orion ger oss ökad kredibilitet i dialoger med potentiella partners i andra marknader, säger Erik Sundquist VD på Peptonic Medical.

En första beställning motsvarande ca 13 000 enheter har lagts av Orion och kommer att levereras under första kvartalet 2022.

Denna information är sådan som PEPTONIC Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-03 16:30 CET.

Kontakt
Erik Sundquist, VD
Telefon: + 46 722 49 90 43
E-post: erik.sundquist@peptonicmedical.se


Om Peptonic Medical AB

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning av medicintekniska behandlingar och livsstilsprodukter inom området kvinnohälsa. Peptonic lanserade första produkten, VagiVital®️ AktivGel, mot vaginal atrofi, i juli 2018. I april 2021 lanserades VagiVital®️ Moisturizing V Cleanser, en återfuktande och förebyggande intimtvätt. Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight (www.spotlightstockmarket.com) i Stockholm.

Sedan augusti 2020 ingår Lune Group Oy Ltd. som ett helägt dotterbolag i Peptonic Medical. Bolaget grundades 2005 med affärsidén att leda en lättsam mensrevolution i en positiv anda via patenterade menskoppar. Bolaget utvecklas nu till att gå i täten inom hållbart, intimt välmående.

I oktober 2021 förvärvades samtliga tillgångar från det israeliska bolaget Common Sense Ltd. Common Sense har utvecklat unika och patenterade självtester som med hög precision diagnosticerar bakteriell vaginos respektive fostervattenavgång.