Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i Peptonic Medical AB (publ)

Valberedningen för Peptonic Medical AB (publ) lägger fram följande förslag till beslut vid årsstämman den 24 maj 2023 avseende antalet ledamöter och val av styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår fem styrelseledamöter och inga suppleanter i styrelsen.

Jan Bardell har avböjt omval. Valberedningen föreslår nyval av Anna Stinger och Tarek Shoeb samt omval av Anders Blom, Anders Norling och Daniel Rudeklint. Valberedningen föreslår att Anders Blom väljs till styrelsens ordförande. 

Anna Stinger, född 1968. VD för Anna Stinger AB. Anna Stinger är styrelseordförande för Missing People Sweden. Tidigare uppdrag inkluderar bland annat marknadschef Åhléns AB, tf direktör strategisk marknadsföring Q-Med AB, global chef marknadsföring Q-Med AB, varumärkes- och kommunikationsansvarig Tele2 AB. Anna Stinger har studerat strategisk affärskommunikation vid IHM Business School, projektledning vid Berghs School of Communication. Anna Stinger är oberoende i förhållande till Peptonic Medical och dess ledning och oberoende i förhållande till större aktieägare. Innehav: 0

Tarek Shoeb, född 1969. Tarek Shoeb är ledamot av styrelsen för Terranet AB. Tidigare uppdrag inkluderar anställning på bland annat Goldman Sachs, One Equity Partners och Cerberus. Tarek Shoeb har främst arbetat med investeringar inom private equity. Tarek Shoeb har en filosofie kandidatexamen från American University i Kairo och en MBA examen från Harvard Business School. Tarek Shoeb är oberoende i förhållande till Peptonic Medical och dess ledning och oberoende i förhållande till större aktieägare. Innehav: 44 000 000 stamaktier, 33 000 000 teckningsoptioner.

Information om de personer som föreslås som styrelseledamöter kommer offentliggöras på www.peptonicmedical.se

Valberedningens övriga förslag kommer att offentliggöras i kallelsen till årsstämman. Årsstämman kommer att hållas den 24 maj 2023.

Valberedningens ledamöter är Julian Aleksov utsedd av Maida Vale Capital, Hans Derninger, utsedd av Vidarstiftelsen och Heli Kurjanen. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hans Derninger, valberedningens ordförande, 0722 48 72 00

Om Peptonic Medical AB 

Peptonic är ett svenskt innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning av medicinska behandlingar och livsstilsprodukter inom området kvinnors hälsa. Peptonic har delat upp sin verksamhet i två affärsområden: ”Medical Consumer” och ”Lifestyle Consumer”. Affärsområdet ”Medical Consumer” är baserat på kliniskt bevisad intim självvård och utgör bolagets huvudfokus och säljs under varumärket VagiVital. Affärsområdet ”Lifestyle Consumer” består av livsstilsprodukter med fokus på menstruation, sex och fertilitet och säljs under varumärket Lunette. Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight (www.spotlightstockmarket.com) i Stockholm.