Bolagsstämman i Peptonic Medical AB är senarelagd till den 24 maj 2023

Styrelsen i Peptonic Medical AB (publ) har beslutat att av administrativa skäl senarelägga ordinarie bolagsstämma. 

Nytt datum blir den 24 maj 2023, i stället för tidigare planerat datum den 20 april 2023. Kallelse till bolagsstämman kommer att skickas ut senast 4 veckor innan stämman.

Erik Sundquist, VD

Telefon: + 46 722 49 90 43

E-post: erik.sundquist@peptonicmedical.se

Om Peptonic Medical AB 

Peptonic är ett svenskt innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning av medicinska behandlingar och livsstilsprodukter inom området kvinnors hälsa. Peptonic har delat upp sin verksamhet i två affärsområden: ”Medical Consumer” och ”Lifestyle Consumer”. Affärsområdet ”Medical Consumer” är baserat på kliniskt bevisad intim självvård och utgör bolagets huvudfokus och säljs under varumärket VagiVital. Affärsområdet ”Lifestyle Consumer” består av livsstilsprodukter med fokus på menstruation, sex och fertilitet och säljs under varumärket Lunette. Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight (www.spotlightstockmarket.com) i Stockholm.